Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ZZ ?Kadra?? KWK ?Halemba-Wirek??

16 października 2015 r. w Rudzie Śląskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego ?KADRA?? KWK ?Halemba-Wirek”. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący PZZ KADRA Dariusz Trzcionka.

Marek Gacka – Wiceprzewodniczący PZZ KADRA podczas posiedzenia przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Zawodowego KADRA KWK „Halemba-Wirek” w minionej kadencji. Podczas dyskusji nad sprawozdaniem, omówił sytuację w górnictwie w aspekcie obecnych wydarzeń. Następnie zapoznał zebranych delegatów z zasadami wyborczymi oraz proponowanym porządkiem obrad.

Kolejno Pani Urszula Nowak – Skarbik ZZ KADRA przy KWK „Halemba – Wirek” omówiła sprawozdanie finansowe za okres  od  22.10.2010 ? 16.10.2015 r. Następnie Pan Grzegorz Szuba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 22.10.2010 r. -16.10.2015 r.

Po przedstawieniu powyższych sprawozdań, przeprowadzono głosowania, w których delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za ich przyjęciem. Wypadkową tych głosowań było jednomyślnie przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

Na funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego KADRA KWK „Halemba-Wirek”  zgłoszona została kandydatura Przewodniczącego Marka Gacki, który podziękował zebranym delegatom za zaufanie oraz wyraził zgodę na kandydowanie na tą funkcję dla przyszłej kadencji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru przewodniczącego i 14 osób do Zarządu Związku. Przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA KWK „Halemba-Wirek” na następną kadencję został wybrany Marek Gacka ? Wiceprzewodniczący PZZ KADRA, natomiast do Zarządu Związku zostali wybrani:

1. Kulczyk Romuald
2. Goleśny Krzysztof
3. Walendzik Michał
4. Stanik Grzegorz
5. Nowak Urszula
6. Wyrwich Piotr
7. Radecki Adam
8. Gluziński Krzysztof
9. Łuszczek Tomasz
10. Deszcz Łukasz
11. Tatarek Marcin
12. Hołysz Marek
13. Hamczyk Justyna
14. Kocjan Grzegorz

oraz zgodnie z podjętą uchwałą obligatoryjnie Przewodniczący Koła Emerytów.

Członkami Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego ?Kadra?? KWK ?Halemba-Wirek?? na kadencję 2015-2019 zostali:

  1. Szuba Grzegorz
  2. Aleksander Ligocki
  3. Smok Barbara
  4. Witek Danuta
  5. Kosno Marcin