IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda, w dniu dzisiejszym powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną. Prezydent podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie, dla tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych – powiedział prezydent.

Przewodniczący PZZ KADRA – Dariusz Trzcionka został powołany z ramienia reprezentującego Forum Związków Zawodowych.

IMG_0895

Poniżej przedstawiamy powołane osoby reprezentujące Forum Związków Zawodowych:

  • Tadeusza Chwałkę ? Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych,
  • Dariusza Trzcionkę – Przewodniczącego PZZ KADRA, Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych,
  • Waldemara Lutkowskiego,
  • Lucynę Dargiewicz,
  • Stanisława Stolorza,
  • Marka Mnicha,
  • Mariusza Tyla,
  • Zygmunta Mierzejewskiego,

Rada Dialogu Społecznego to nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Zastąpi ona funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Oprócz związków zawodowych w Radzie zasiadać będą przedstawiciele pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym będzie miał także prezydent, oraz prezesi NBP i GUS.

Uzgodniono też, że szefami pięciu zespołów problemowych Rady będą przedstawiciele pracodawców, a czterech ? związkowcy. W nowej Radzie – w odróżnieniu od komisji trójstronnej – przewodniczący będą co roku zmieniali się – na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu.