Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

KADRA z Konina w sprawie odkrywki Ościsłowo

Przedstawiciele załogi PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w trosce o miejsca pracy sygnalizują społeczne zaniepokojenie przyszłością zakładu i regionu konińskiego. W dniu 3 lutego 2017 r. RDOŚ w Poznaniu kolejny raz odwleka wydanie decyzji środowiskowej pomimo, że PAK KWB Konin dostarczyła  wszelkie dokumenty oraz spełniła wszystkie wymogi. Strona społeczna kolejny raz wyraziła pogląd, że ?zagłada? górnictwa w regionie konińskim grozi zachwianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Związkowcy z naszej organizacji członkowskiej obserwują pasywność, niemoc oraz bezradność w działaniach dotyczących przyszłości i rozwoju górnictwa węgla brunatnego.

Kadra z Konina wskazuje na zagrożenia: w przyszłości efektem zaniechań będzie utrata tysięcy miejsc pracy, dramatyczne bezrobocie, zubożenie społeczeństwa czy wreszcie degradacja ekonomiczna i społeczna jaka dotknie cały region. Sytuacja, która towarzyszy sporowi wokół odkrywki Ościsłowo staje się coraz bardziej skomplikowana. Zastanawiający w całej tej sprawie jest duży udział fundacji ?Rozwój TAK ? odkrywki NIE? oraz ?Akcja Demokracja?.

W założeniach programowych fundacji ?Rozwój TAK – Odkrywki NIE? jest walka z Polskim górnictwem węgla brunatnego. Związek zawodowy Kadra na swojej stronie wskazuje kim są przeciwnicy budowy odkrywki Ościsłowo i węgla brunatnego. 

Nasze koleżanki i koledzy zastanawiają się nad sytuacją braku stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, która w dniu 03-02-2017 po raz ósmy odracza o kolejne dwa miesiące wydanie decyzji środowiskowej dla O/Ościsłowo. W tej sprawie odbyły się dwukrotnie konsultacje społeczne z udziałem społeczeństwa. Związki pytają również dlaczego RDOŚ Poznań wraz z RT-ON i Akcją Demokracją podważają pozytywne stanowiska: Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko oraz Decyzję Ministra MRiRW Pana Krzysztofa Jurgiela. Marginalnie traktuje się Ekspertyzę RDW określającą wpływ odkrywki Ościsłowo na jednolite części wód, takich autorytetów jak prof. dr hab. inż. Piotr  Kowalczak  z  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i prof. dr hab. Krzysztof Dragon profesor nadzwyczajny z Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód. KADRA przypomina, że wniosek do RDOŚ w Poznaniu o wydaniu decyzji środowiskowej został złożony dnia 06-08-2015 r.
Pełne stanowisko i opis sytuacji na stronie internetowej naszej organizacji członkowskiej:

http://www.kadra.konin.pl/index.php/aktualnosci-2/144-dokad-zmierzamy