IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Apel central górniczych związków zawodowych

Górnicze związki zawodowe po spotkaniu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego zwróciły się do Premiera RP o podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych na rzecz poprawy sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.

Petycja poniżej:

23052014