Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Centrale wzywają Premiera Donalda Tuska do rozmów

Górnicze centrale związkowe należące do FZZ, OPZZ i NSZZ ?Solidarność” spotkały się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z Piotrem Litwą – Wojewodą Śląskim w celu omówienia palących problemów związanych z trudną sytuacją w polskim górnictwie węgla kamiennego. Forum na spotkaniu reprezentował Przewodniczący PZZ ?KADRA” Dariusz Trzcionka. Obecni byli również inni przedstawiciele związków zawodowych – NSZZ Solidarność i ZZG. Wojewoda Śląski zgodził się pomóc w przygotowaniu spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, na którym będzie możliwe omówienie tragicznej sytuacji panującej w branży górniczej. Związkowcy na spotkaniu z Wojewodą wskazywali na problemy panujące w Kompanii Węglowej i pozostałych spółkach węglowych, opisując rosnące trudności związane ze sprzedażą i wydobyciem węgla.

Pismo do Premiera – do pobrania .

PZZ ?KADRA” i inne górnicze związki zawodowe wskazywały już nie raz na istniejące problemy jakości zarządzania spółkami węglowymi i nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz podejmowały próby otwarcia debaty na temat nowej strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Związki zawodowe deklarują, że chciałyby usłyszeć jakie długoterminowe plany w stosunku do branży ma polski rząd. Związkowcy zwrócili uwagę Wojewody Śląskiego na sygnały wskazujące na wzrastające niezadowolenie załóg górniczych, które może doprowadzić do protestów i ich eskalacji.

Pracownicy z niepokojem przyjmują ostatnie propozycje zarządów i informacje o trudnościach w funkcjonowaniu Spółek. Niepokojąca jest informacja o tym, że w Kompanii Węglowej może dojść do tzw. przestoju ekonomicznego, co przełożyłoby się na przerwy w wydobyciu, a w konsekwencji na niższe wynagrodzenia pracowników. W dniu 17 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie w tej sprawie w siedzibie KW S.A. Oprócz problemów panujących w Kompanii Węglowej omówienia wymaga również sytuacja w pozostałych Spółkach oraz szczególna sytuacja importu węgla za wschodniej granicy RP.

Związki zawodowe obawiają się likwidacji setek tysięcy miejsc pracy oraz powstania dramatycznej sytuacji na Śląsku w obliczu zaniechania systemowych działań w obronie polskiego węgla, który jest głównym nośnikiem energii w naszym kraju.