IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Złodzieje – skandowali absolwenci przed siedzibą Zarządu JSW S.A.

Absolwenci klas górniczych pikietowali przed siedzibą Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. skandując hasła ?złodzieje” i domagając się dotrzymania zobowiązań. Jak mówią młodzi absolwenci – Zarząd Spółki zobowiązał się dać im zatrudnienie i z tego wycofał się. Spółka obiecywała najlepszym absolwentom prace, tymczasem niedawno zmieniła swoje obietnice, oferując pracę w nowo założonej spółce i na innych zasadach. Protest młodych absolwentów miał wyrazić ich niezadowolenie w związku z ostatnimi działaniami Zarządu JSW SA. Zarząd JSW S.A podpisał umowę ze szkołami, w których działają klasy górnicze w Jastrzębiu, Pawłowicach, Ornontowicach i Wodzisławiu. Wiceprezes JSW S.A. Artur Wojtków skomentował wydarzenia: ?Ja bym chciał aby Młodzi znaleźli pracę a najlepiej w JSW”. Tymczasem z oficjalnego stanowiska wyrażonego przez rzeczniczkę prasową Spółki wynika, że problem z zatrudnianiem absolwentów wynika z tego, że JSW ma problemy ekonomiczne oraz z powodu braku możliwości porozumienia ze związkami zawodowymi w zakresie zmiany systemu płac.

Związki zawodowe należące do PZZ ?KADRA” od 2012 roku toczą spory z Zarządem JSW S.A. domagając się równego traktowania obecnych i nowo-przyjmowanych pracowników szczególnie przy ustalaniu warunków pracy, wzrostu płac, warunków umów zawieranych z nowymi pracownikami spółki. Zdaniem strony związkowej nie powinno się stosować nierównych zasad zatrudniania w Spółce godzących w przyjęte zasady prawa pracy. Związek Zawodowy ?KADRA” Pracowników JSW S.A. oraz inne reprezentatywne organizacje związkowe angażują się w zabezpieczenie interesów pracowniczych i w sprawie absolwentów wysyłały pisma do Prezydenta RP (do pobrania), Premiera RP (do pobrania ), Władz Samorządowych (do pobrania). Pełna informacja na stronie naszej organizacji – link. Nasi koledzy Przewodniczący Zdzisław Chętnicki i Piotr Szereda rozmawiali wczoraj z protestującymi absolwentami o ich problemach. Nasi koledzy z JSW S.A. wskazują na zasadę prawa, która powinna obowiązywać również w tym przypadku – Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać).

Protestujący absolwenci nie wieżą w kolejne obietnice Spółki. Tymczasem Jarosław Zagórowski, prezes JSW mówi o znacznym obniżeniu nakładów inwestycyjnych przewidzianych na lata kolejne. Większą korektę przewiduje w kolejnych latach. PAP przywołała wypowiedź prezesa Jarosława Zagórowskiego, który powiedział, że „Zależy nam, aby rozłożyć inwestycje na dłuższy okres czasu i wypłaszczyć peak inwestycyjny”. Wydatki inwestycyjne na rozwój JSW w tym roku miały wynieść 2,2 mld zł.

W dniu 11 kwietnia 2014r. JSW poinformowała o podpisaniu z Kompanią Węglową przedwstępnej umowy kupna kopalni Knurów-Szczygłowice. Umowa powinna być sfinalizowana do 31 lipca 2014r. Cena sprzedaży wynosi 1.490.000.000 zł. Z informacji finansowych Spółki wynika, że przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 7.632,2 mln zł i były o 13,5% niższe niż w 2012r. Zysk Spółki przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji wyniósł w 2013r. 1.403,4 mln zł, wobec 2.374,8 mln zł w 2012 roku. Obecna korekta nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach ma pomóc spółce w obsłudze zadłużenia wobec banków. Równocześnie JSW wysłała zapytania do banków związane z pozyskaniem finansowania na przejęcie kopalni „Knurów-Szczygłowice” i na inwestycje w nowo przejmowanej kopalni oraz ws. ewentualnego pozyskania środków na działalność grupy, gdyby trudna sytuacja rynkowa się przeciągała.

GT

Materiał filmowy o proteście młodych absowentów, wraz z komentarzem kol. Piotra Szeredy:
http://jasnet.pl/?m=publicystyka&id=32032