Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

DOBRE MIEJSCA PRACY W PRZEMYŚLE

Europejskie związki zawodowe IndustriAll uruchomiły kampanię mobilizującą związki zawodowe. W kampanii związki zawodowe wzywają do wspólnych działań pod hasłem DOBRE MIEJSCA PRACY W PRZYMYŚLE.

Europejskie i krajowe związki zawodowe wzywają tutaj polityków do priorytetowego traktowania dobrych miejsc pracy w przemyśle w obliczu bezprecedensowych wyzwań.

Europejski przemysł i pracownicy stoją w obliczu szeregu kryzysów: utrzymujących się skutków pandemii, zakłóceń w łańcuchach dostaw, napięć geopolitycznych oraz kryzysów energetycznych i związanych z kosztami życia. 

Awans skrajnej prawicy jest głęboko niepokojący. Pracownicy boją się o swoją pracę, płace i warunki pracy, a ich udział w zyskach ekonomicznych maleje wraz ze wzrostem zysków. Siły cyfryzacji, dekarbonizacji i światowych napięć gospodarczych stwarzają główne wyzwania. Zajęcie się zmianami klimatycznymi jest niezbędne, lecz pracownicy potrzebują większego wsparcia, aby poradzić sobie z ogromnymi zmianami i dostosować się do nowych i zmieniających się miejsc pracy.

W tym kontekście industriAll Europe wzywa do opracowania proaktywnego europejskiego planu przemysłowego opartego na inwestycjach, solidarności, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i innowacjach.

Szczegóły kampanii i sposób uczestnictwa można znaleźć pod linkiem:

Dobra praca w przemyśle