Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

ZARZĄD GŁÓWNY PZZ KADRA 7 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

W dniu 7 października  2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZZ ?KADRA” w Katowicach. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Sekcji przywitał Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który poprowadził obrady. Głównym tematem porządku obrad było podsumowanie manifestacji w Warszawie. Następnie Przewodniczący podziękował wszystkim za liczy i aktywny udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu organizowanych w 11-14 września 2013r. w Warszawie przez Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ ?Solidarność”. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Zarząd Główny  podjął uchwałę nr 9/10/2013 dotyczącą Regulaminu Biura PZZ KADRA. Przewodniczący przedstawił  informację o bieżącej działalności PZZ KADRA.

W czasie spotkania omówiono również zakończenie projektu ?Profesjonalny dozór górniczy…”. Prezydium podziękowało Przewodniczącym Organizacji Związkowych  za liczny udział w konferencji podsumowującej projekt. Na posiedzeniu Zarządu Głównego Przewodniczący Sekcji omówili aktualną sytuację w poszczególnych zakładach pracy i ich branżach.