IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ ?KADRA?

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? w dniu 20 kwietnia 2015r. w Mysłowicach. W czasie tegorocznego spotkania Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres VI kadencji. Piotr Szereda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Rada Krajowa odbywa się na ponad miesiąc przed terminem Zjazdu Krajowego PZZ ?KADRA? zaplanowanego w dniach od 28 do 29 maja 2015r. w miejscowości Zawiercie.

W czasie otwarcia powitano również nowych członków Rady Krajowej: Pana Piotra Owczorza – Przewodniczącego ZZ ?KADRA? przy KWK ?Szczygłowice?, Pana Krzysztofa Mentlika ? Przewodniczącego ZZ ?KADRA? przy KWK ?Pniówek? i Panią Beatę Gawłowską-Bajdę ? Przewodniczącą ZZ ?KADRA? Pracowników Zakładu Gazowniczego w  Sandomierzu.

Krzysztof Mentlik, JSW SA, KWK Pniówek

Krzysztof Mentlik, JSW SA, KWK Pniówek

Beata Gawłowska-Bajda, PGNiG SA, Zakład Gazowniczy w  Sandomierzu

Beata Gawłowska-Bajda, PGNiG SA, Zakład Gazowniczy w Sandomierzu

Piotr Owczorz, JSW SA, KWK Szczygłowice

Piotr Owczorz, JSW SA, KWK Szczygłowice

Rada Krajowa poruszyła również sprawy dotyczące prac poszczególnych sekcji i problemów organizacji członkowskich PZZ ?KADRA?. Wiele uwagi poświęcono problemom restrukturyzacji w kopalniach węgla brunatnego Bełchatów i Turów należących do PGE S.A. gdzie trwa spór zbiorowy. W Spółce właściciel ma plany ograniczenia zatrudnienia i planowane jest utworzenie CUW. Z kolei w Kopalniach Węgla Brunatnego Adamów i Konin prawie wszystkie działy zostały wyprowadzone na zewnątrz i w ich miejsce powstały Spółki outsourcingowe. Równocześnie elektrownia Adamów ma zakończyć działalność nie tak jak planowano w 2019 roku, tylko 2 lata wcześniej ze względu na zobowiązania Polski w sprawie dostosowania się do ustalonych w Brukseli zobowiązań Polski w sprawie norm emisji spalin. Rada omówiła również problemy sekcji hutniczej a w szczególności prowadzonego sporu zbiorowego w Grupie Alchemia i trwającą redukcję zatrudnienia w ISD Częstochowa oraz podejmowane dotychczas działania związane ze zwróceniem uwagi rządu na problem wysokich obciążeń podatkowych branży, jak również różnic w cenach energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, ograniczających opłacalność produkcji w Polsce do pozostałych krajów UE. W problemach Sekcji Pozostałych Zakładów Pracy zauważono znaczenie w kontekście prowadzonej restrukturyzacji w Kompanii Węglowej – problemów w KOK Sp. z o.o., ZZM i ZIiT. Również sytuacja organizacji w Sekcji zaplecza górniczego jest trudna, gdyż sytuacja całej branży górniczej przekłada się bezpośrednio na zakłady kooperujące. W zakresie działalności organizacji z Sekcji nafty i gazu największym problemem jest uruchomienie procedury zwolnień pracowników, związanych z wprowadzeniem Programu Poprawy Efektywności w firmach GK PGNiG. Planowane zwolnienia szacowane są w sumie na około 1000 osób. Oceniono również działania podejmowane przez Sekcję Węgla Kamiennego oraz poinformowano o zmianach w strukturze organizacji tej Sekcji.

Zarząd Główny złożył również sprawozdanie o zorganizowanych spotkaniach w cyklu obchodów  XXV-lecia PZZ ?KADRA?.

Rada Krajowa przyjęła sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za 2014r. oraz zapoznała się planowanymi zmianami w Statucie PZZ ?KADRA?.

Galeria zdjęć: