IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie z Janem Szyszko – ministrem środowiska w czasie konferencji klimatycznej COP22 w Marakeszu

W czasie Konferencji klimatycznej COP22 zorganizowanej przez ONZ (UNFCCC) w Marrakeszu, w Maroko odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku spotkanie związków zawodowych z Prof. Janem Szyszko – Ministrem Środowiska i z Panem Pawłem Sałkiem – Pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. W spotkaniu ze strony związków związkowych wzięły udział Sharan Burrow, sekretarz generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Montserrat Mir Roca sekretarz konfederacyjna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) i kol. Robert Szewczyk z NSZZ „Solidarność”. Z PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Trefon.

W czasie spotkania związki zawodowe przedstawiły Panu Ministrowi odpowiedź związków zawodowych na wyzwania zmian klimatycznych dotyczące gospodarki i pracowników. Sharan Burrow podziękowała Panu Ministrowi J. Szyszko za spotkanie i w rozmowie skupiła się na zapewnieniu realizacji głównego postulatu związków zawodowych – sprawiedliwej transformacji na drodze do nisko-emisyjnej gospodarki. Nasza koleżanka wskazała w rozmowie na trendy inwestycyjne, które wymuszają zmiany miksu energetycznego w przyszłości oraz podkreśliła w tych procesach rolę edukacji. Montserrat Mir omówiła doświadczenia EKZZ pozyskane w projekcie z 7 regionów przemysłowych UE, a także podkreśliła znaczenie postulatów związków zawodowych w Unii Europejskiej skierowanych na utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z których będzie można realizować inicjatywy m.in. na rzecz pracowników.

Minister Szyszko zgodził się z potrzebą ochrony miejsc pracy podkreślając, że zmniejszenie koncentracji CO2 poprzez jego absorbcję prowadzi do poprawy jakości wody, powietrza, gleby, ochrony bioróżnorodności, zapobiega głodowi i migracjom. Pan Minister zauważył, że potrzeba rozwiązań reagujących na problemy państw rozwijających się. Według ministra zużycie zarówno wysokojakościowego węgla i wykorzystanie bardziej efektywnych technologii prowadzi do redukcji emisji.

Przedstawiciele polskich związków zawodowych podkreślali znaczenie zapewnienia godnej pracy dla pracowników z zagrożonych regionów i sektorów, jak również dyskutowano o innowacjach na rzecz węgla, o racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów gospodarki polskich lasów, o gospodarce obiegowej, a także o problemach pracowników z regionów przemysłowych.

W czasie COP22 w Marakeszu omawiane są przez strony porozumienia paryskiego sposoby realizacji tej międzynarodowej umowy. Porozumienie paryskie w 2015 roku wyznaczyło cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony tej umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Będą one obejmowały m.in. wprowadzanie nowych oraz rozwój istniejących niskoemisyjnych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie w dniu 7 października 2016 r.

Grzegorz Trefon