IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Negocjacje w sprawie Kopalni Kazimierz Juliusz zakończone

W dniu dzisiejszym pracownicy KWK Kazimierz Juliusz rozpoczęli pierwszą szychtę po podpisaniu Porozumień z dnia 27 września 2014r. Kopalnia wznowiła pracę dzisiaj o godz. 6:00. Ostatnia Kopalnia Zagłębia będzie nadal fedrować dla rozwiązania problemów pracowników ? strona społeczna, rządowa i pracodawcy znaleźli rozwiązania.

W zakończonych rozmowach uczestniczyli Przewodniczący PZZ ?KADRA? – Dariusz Trzcionka, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZZ ?KADRA? przy KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu – kol. Waldemar Kula i Remigiusz Kociorowski. Według relacji przewodniczącego D. Trzcionki negocjacje były bardzo trudne ze względu na konieczność pogodzenia interesów wielu stron. Przyszłość pracowników była najważniejsza, i to zadecydowało o kompromisie i podpisaniu porozumienia.

Zgodnie z podpisanym w niedzielę porozumieniu do 15 listopada zostaną uregulowane wszystkie zaległe zobowiązania wobec pracowników. Wypłatę za wrzesień ma jeszcze zapewnić kopalnia – najpóźniej do 10 października. Strona społeczna uzyskała też zapewnienie, że mieszkania zakładowe górników z Kazimierza-Juliusza nie są zagrożone.

 27-09-2014_suw_fotjeremiastaszow_(15)

Zdjęcia (źródło): katowice.uw.gov.pl (wykonał Jeremi Astaszow – link do źródła zdjęć)

Według porozumienia, kopalnia Kazimierz-Juliusz będzie fedrowała dalej. Zakład zostanie przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK), który stopniowo wygasi jej działalność. Przejęcie kopalni przez SRK musi być poprzedzone nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Projekt nowelizacji ma trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu, a potem w trybie pilnym ma być przyjęty przez parlament.

Wejście w życie zmian w ustawie umożliwi dofinansowanie SRK na ok. 100 mln zł i tym samym przejęcie sosnowieckiej kopalni. Dzięki tym środkom górnicy z Kazimierza-Juliusza mają otrzymać zaległe pensje i mieć zagwarantowaną możliwość kupna mieszkań zakładowych na preferencyjnych warunkach.

Strony uzgodniły, że zatrudnieni dotychczas w kopalni (czyli ok. tysiąca osób) od 1 października staną się pracownikami KHW, na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy tej spółki. Część z nich – w pierwszym okresie ok. 500 osób – nadal będzie pracowało w Kazimierzu-Juliuszu, a w miarę wygaszania wydobycie będzie przechodziła do kopalń KHW.

Nie wiadomo jak długo potrwa wygaszenie kopalni. Zgodnie z zapisem porozumienia, wydobycie węgla będzie kontynuowane w warunkach „ekonomicznie uzasadnionych”.

Podpisane dokumenty do pobrania:
1. Postanowienia z posiedzenia Zespołu – 1411900423-porozumienie1
2. Porozumienie z dnia 27 września 2014r.- 1411900423-porozumienie2