IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Nic o nas bez nas! Manifest sprawiedliwej transformacji

Nasza europejska centrala związkowa – IndustriAll Europe – zatwierdziła Manifest sprawiedliwej transformacji, w celu skierowania go do decydentów politycznych w Europie.

industriAll przyjęło manifest po szerokiej europejskie kampanii na rzecz sprawiedliwej transformacji skierowanej m.in. do osób tworzących i wdrażających dalekosiężną politykę klimatyczną, która dogłębnie przekształci nasze sektory przemysłu, przedsiębiorstwa i miejsca pracy, a z nimi całe regiony.

Sprawiedliwa transformacja oznacza przekształcanie gospodarki w sprawiedliwy i inkluzyjny sposób służący utrzymaniu i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy. Warunkiem wstępnym jest udział pracowników i ich związków zawodowych w przewidywaniu i społecznym zarządzaniu zmianami w przemyśle: ?Nic o nas bez nas!?

Manifest sprawiedliwej transformacji podkreśla, że polityka przemysłowa musi być dostosowana do ambitnych celów klimatycznych i dobrej jakości miejsc pracy. Związki zawodowe w Europie domagają się:

 1. Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE zabezpieczającej:
  a.  Demokratycznie współtworzone ścieżki transformacji
  b. Dostęp do przystępnej cenowo, zdekarbonizowanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów
  c. Inwestycje w przekształcanie terenów przemysłowych i infrastruktury
  d. Uczciwą konkurencję na rynkach UE i międzynarodowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla
  e. Tworzenie wiodących rynków dla innowacyjnych produktów
 2. Dialogu społecznego w zakresie kształtowania polityki przemysłowej poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego pracowników.
 3. Przeglądu rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną i zobowiązania państw członkowskich do opracowania kompleksowych planów sprawiedliwej transformacji w kontekście krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny.
 4. Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Sprawiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Europejskim Zielonym Ładem.
 5. Większego zaangażowania młodych ludzi w planowanie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.
 6. Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszych pomysłów i innowacji członków naszych społeczeństw.

Z pewnością Europa i Polska potrzebują silniejszej roli negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, które są warunkiem wstępnym sprawiedliwej transformacji.

Grzegorz Trefon

Manifest Sprawiedliwej Transformacji do pobrania