Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Młodzi organem doradczym do spraw realizacji rządowego programu ?Gwarancje dla młodzieży?, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

1 kwietnia 2015 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego ?DIALOG? w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji młodzieżowych z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną w ramach oddolnej inicjatywy powołania Rady do spraw Gwarancji dla Młodzieży przy Radzie Rynku Pracy.

W spotkaniu uczestniczyła z ramienia Forum Związków Zawodowych Wioletta Janoszka – Przewodnicząca Komisji Młodych PZZ „KADRA” i FZZ wraz z kol. Łukaszem Derylakiem – Przewodniczącym Komisji Młodych Federacji ZZP PKP.

Na początku spotkania Pan Minister przywitał wszystkich zebranych jednocześnie wyrażając zadowolenie z powstałej inicjatywy organizacji młodzieżowych, która odpowiada na zapotrzebowanie aktywnego włączenia się partnerów społecznych w proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce.

W pierwszej części spotkania uczestnicy przedstawili Panu Ministrowi informację na temat działalności swojej organizacji w obszarze polityki młodzieżowej. W imieniu Komisji Młodych FORUM Związków Zawodowych prezentację poprowadziła Przewodnicząca Wioletta Janoszka.

W dalszej części spotkania omówiono tryb roboczy, gdzie wspólnie ustalono, że podczas najbliższego posiedzenia Rady Rynku Pracy w dniu 2 kwietnia 2015 roku, Minister Jacek Męcina rekomendować będzie powołanie Młodzieżowej Rady ds. ?Gwarancji dla młodzieży?, w skład której będą wchodzić przedstawiciele organizacji młodzieżowych ze środowiska pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych. Ustalono, że Rada spotykać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a jej celem będzie realizacja, promocja i rozwijanie założeń programu ?Gwarancje dla młodzieży? w Polsce, w szczególności w zakresie:

  • postaw związanych z przedsiębiorczością młodych,
  • jakość środowiska pracy, staży i praktyk,
  • mobilność zawodowa młodych Polaków,
  • kształcenie i doradztwo zawodowe,
  • dialog społeczny i międzypokoleniowy w miejscu pracy i poza nią,
  • aspiracje zawodowe i społeczne młodych, a możliwości ich realizacji,
  • działania na rzecz rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na zakończenie spotkania Pan Minister Jacek Męcina zaprosił członków Młodzieżowej Rady do wzięcia udziału w najbliższych konferencjach, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2015 roku w Kazimierzu nad Wisłą, Toruniu, Łodzi i Zakopanem, poświęconych problematyce dotyczącej jakości pracy, a także przedsiębiorczości osób młodych.

Wioletta Janoszka