IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Ramowy plan działania na rzecz zatrudnienia młodych

W dniu 26 marca 2015 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze ekspertów ze strony związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, dotyczące formatu raportu krajowego oraz wspólnych działań partnerów społecznych w obszarze Ramowego planu działania na rzecz zatrudnienia młodych. Forum Związków Zawodowych reprezentowali Wioletta Janoszka – Przewodnicząca Komisji Młodych PZZ „KADRA” i Łukasz Derylak z Komisji Młodych FZZ.

Europejski Komitet Dialogu Społecznego przygotowuje kolejny roczny raport dotyczący postępów w krajowym wdrażaniu Ramowego planu działań na rzecz zatrudnienia młodych, do którego uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, które z obszarów działania można było by opisać w raporcie z Polski. Przedstawicielka Solidarności Barbara Surdykowska przypomniała uczestnikom wspólne uzgodnienia jakie zapadły w ramach ubiegłorocznych warsztatów, które odbywały się w Toruniu i w Borczu. Należy zauważyć, że od tego czasu w ramach ?Gwarancji dla Młodych? nastąpiło sporo zmian w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 roku oraz powstało wiele nowych instrumentów wspierających młodych ludzi na rynku pracy.

Podczas spotkania wstępnie uzgodniono, że obszarem do przygotowania sprawozdania będzie temat staży na otwartym rynku pracy, a także temat dotyczący przygotowania zawodowego, a w szczególności umów dotyczących przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

W dalszej części poinformowano uczestników spotkania, że w ramach Europejskiej Linii Budżetowej Związek ?Solidarność? i Konfederacja ?Lewiatan? podejmą współpracę dotycząca przygotowania nowego projektu w omawianym obszarze. Na zakończenie wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2015 roku.

Wioletta Janoszka