IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

O zagrożeniach w budownictwie rozmawiano na forum ROP

Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. W posiedzeniu w dniu 13 listopada 2015 roku w siedzibie Sejmu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka zajmowano się eliminowaniem zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. 

Z danych PIP wynika, że corocznie w grupie poszkodowanych na terenie budowy zwiększa się udział osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Zmiany w strukturze form zatrudniania w budownictwie skutkują u nowo przyjmowanych do pracy niskim poziomem wiedzy o bhp i ogólnej świadomości zagrożeń występujących podczas wykonywania robót budowlanych. Ma to odbicie w statystykach wypadkowości.

Szczególnie duże ryzyko utraty życia lub zdrowia występuje przy pracach związanych z użytkowaniem rusztowań i na wysokości. Rośnie corocznie liczba krótkich kontroli na budowach, na których  stwierdzono bezpośrednie  zagrożenia  dla życia lub zdrowia osób pracujących. Są one powtarzane na kolejnych kondygnacjach lub kolejnych odcinkach robót liniowych, aż do wyeliminowania tego rodzaju stanów.