Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Przewodnicząca Wioletta Janoszka w zespołe ds. konkursów na szczeblu centralnym w ramach gwarancji dla młodych

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie odbyło się I posiedzenie zespołu ds. konkursów na szczeblu centralnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Gwarancji dla młodych. Posiedzenie zespołu ds. konkursów na szczeblu centralnym miało na celu m.in. zaopiniowanie założeń realizacji programu wsparcia młodych na rynku pracy w ramach wdrożenia założeń Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży. Członkiem zespołu z ramienia Forum Związków Zawodowych została Przewodnicząca Komisji Młodych FZZ i PZZ „KADRA”: Wioletta Janoszka.

Główną intencją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) jest jak najszybsze uruchomienie konkursów na szczeblu centralnym, prowadzonych przez MPiPS, a także na szczeblu regionalnym, organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Dlatego głównym celem tego spotkania było zaopiniowanie przez członków zespołu, założeń konkursowych przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pozwalających na efektywne wydatkowanie środków, tak aby wsparcie nie było kierowane dwukrotnie do tej samej osoby.

W ramach realizacja założeń Gwarancji dla młodzieży planowane jest ogłoszenie konkursów na szczeblu centralnym, których celem będzie zastosowanie nowatorskiego, innowacyjnego podejścia w zakresie wspierania osób młodych z jednoczesnym wykorzystaniem partnerstw i realizowanych przez nich działań na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku 15 – 24 lat, w tym osób z grupy tzw. NEETs, (osoby młode, które nie podejmują nauki w szkole, nie uczestniczą w szkoleniach i nie pracują), a także konkursów na szczeblu regionalnym, których celem będzie objęcie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnej sytuacji i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób, które nie przekroczyły 24 lat i zarejestrowały się
w Urzędzie Pracy.

Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Marcińska ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a wstępne propozycje założeń konkursów innowacyjnych na szczeblu centralnym zaprezentowała Pani Małgorzata Michalska ? przedstawiciel Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS.