Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Sekcja Węgla Kamiennego

Sekcja Węgla Kamiennego PZZ „KADRA” na spotkaniu w dniu 19 listopada 2015r. w Katowicach wybrała ponownie Krzysztofa Stefanka na Przewodniczącego Sekcji. Wiceprzewodniczącymi Sekcji wybrano kolegów Krzysztofa Stanisławskiego i Marka Płocharskiego. Na początku posiedzenia Sekcji uczczono minutą ciszy pamięć o koledze – Śp. Tadeuszu Chwałce – Przewodniczącym Forum Związków Zawodowych.

Członkowie Sekcji dyskutowali o problemach pracowników górnictwa dotyczących jednorazowych odpraw pieniężnych i urlopów górniczych. Przewodniczący organizacji zakładowych zwracali uwagę na panującą sytuację w ich zakładach pracy i spółkach górniczych: KHW, JSW, KW, Węglokoksie, LW Bogdanka, PG Silesia. Sekcja liczy na realizację podpisanych porozumień z poprzednim rządem oraz spełnienia obietnic nowego rządu.

Sekcja oczekuje powrotu do odbywania regularnych spotkań dozoru górniczego z wszystkimi urzędami nadzoru – Okręgowymi Urzędami Górniczymi. Sekcja zajmowała się omówienie problemu związanego z wadliwymi aparatami ucieczkowymi KA60. Aparaty ucieczkowe stanowiące indywidualną ochronę pracownika muszą zapewniać 100% gwarancję działania w warunkach pracy. Sekcja uważa, że najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników.

Przewodniczący Sekcji przedstawił również na spotkaniu Apel Zarządu Fundacji Rodzin Górniczych, która zwróciła się o wsparcie finansowe.

Galeria zdjęć: