IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

ODPOWIEDŹ MINISTRA ZDROWIA NA OPINIĘ FZZ WS. WYPISYWANIA RECEPT PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

W dniu 15 lipca br. Forum Związków Zawodowych skierowało do Ministra Zdrowia opinię w sprawie zmiany ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Przypomnijmy, że projekt przewiduje nadanie tym grupom zawodowym uprawnienia do wypisywania recept, a w niektórych wypadkach także zleceń na wykonanie badań diagnostycznych. Opinia FZZ w tej sprawie, podobnie jak stanowisko OZZPiP, jest negatywna. Chodzi przede wszystkim o różnicowanie pielęgniarek i położnych ze względu na stopień wykształcenia, a także brak kompleksowych uregulowań dotyczących tego zawodu, w tym kwestii finansowych.

W dniu 18.08.2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź na opinię, którą prezentujemy w załączeniu.

Treść odpowiedzi MZ

Link do materiału źródłowego.