Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 15 marca 2022r. odbyło się spotkanie polskich przemysłowych związków zawodowych z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG REGIO, DG EMPLOYMENT, DG COMPETITION, DG ENERGY). Spotkanie zostało zorganizowane przez industriAll Europe we współpracy z organizacjami członkowskimi w Polsce.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” na spotkaniu reprezentował Wiceprzewodniczący Krzysztof Stanisławski, który zabrał głos i poruszył sprawy odnoszące się do umowy społecznej podpisanej 28 maja 2021 r. W czasie spotkania dyskutowano z Komisją Europejską w związku z procesem notyfikacji pomocy publicznej dla pracowników górnictwa węgla, programami pomocy z funduszy europejskich (FST, EFS+, EFRR) dla sub-regionów górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. W czasie spotkania omówiono również potrzeby i problemy pracowników sektora energetyki, firm około-górniczych i wiele in.