IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Apel Central Związków Zawodowych do Rządu RP

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ wystosowali apel do Rządu RP o odrzucenie na najbliższej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki klimatyczno ? energetycznej na lata 2020 ? 2030.

Tadeusz Chwałka, Piotr Duda i Jan Guz obawiają się poważnych konsekwencji wprowadzenia w życie zaproponowanych przez Komisję Europejską nowych rozwiązań politycznych.

W styczniu tego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych celów klimatyczno-energetycznych na rok 2030 – ograniczenie emisji CO2 o 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej w skali całej Unii do 27 procent.

Z kolei zgodnie z celami unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wzrostu do 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20 proc.

Polskie centrale związków zawodowych obawiają się wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej i ciepła, rozszerzenie się sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenia konkurencyjności przemysłu, co skutkować będzie wzrostem bezrobocia. Mając na  uwadze konsekwencje wprowadzania polityki energetyczno – klimatycznej w latach 2020-2030, Przewodniczący 3 największych central związkowych w Polsce apelują o odrzucenie ich w całości.

Link do treści stanowiska – 3centrale

Zdjęcia z (źródło): www.pgegiek.pl