Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Warsztat o sprawiedliwej transformacji w Sewilla – projekt SODISEES

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” było reprezentowane przez Kamila Załuskiego – Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA”, Arkadiusza Błaszczyka – Przewodniczącego ZZ KADRA KWB Bełchatów i Grzegorza Trefona w pierwszym warsztacie w ramach projektu SODISEES.

Projekt SODISEES jest finansowany ze środków UE oraz jest to wspólne przedsięwzięcie europejskich partnerów społecznych w sektorze górniczym Unii Europejskiej. Warsztat zorganizowany w Sewilli w dniach 13 – 14 czerwca 2024 r. przez związki zawodowe i organizacje pracodawców poświęcono omówieniu spraw dotyczących dialogu społecznego i sprawiedliwej transformacji w górnictwie.

Dyskutowano również o przekwalifikowaniu pracowników, sytuacji sektora górniczego w UE, o miejscach pracy w nowoczesnym górnictwie, innowacyjnych umiejętnościach i niezbędnych kompetencjach służących rozwojowi sektora. W czasie spotkania omówiono wstępne wyniki badań ankietowych prowadzonych w projekcie przez firmę SYNDEX, w tym wśród polskich przedstawicieli górniczych związków zawodowych. Za realizację projektu SODISEES po stronie związkowej odpowiada industriAll Europe.

W dyskusji panelowej poświęconej sprawiedliwej transformacji wzięli udział Grzegorz Trefon i Arkadiusz Błaszczyk – Przewodniczący ZZ KADRA KWB Bełchatów. 

Uczestnicy zgodzili się, że godne warunki pracy są kluczowe dla rozwoju sektora, a poprawa wizerunku górnictwa jest bardzo ważna. Jest to klucz do przyciągnięcia najlepszych talentów do pracy w górnictwie. Liczą się również poprawa relacji ze społecznością lokalną. Z tych powodów w przyszłości planowane jest w pracach europejskich partnerów społecznych (związki zawodowe i pracodawcy) rozszerzenie dyskusji na kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a także na temat surowców krytycznych w UE. 

Warsztat zakończono wizytą studyjną na kopalni firmy Sandfire matsa w południowej Andaluzji (Hiszpania). 

Grzegorz Trefon

Galeria: