IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Walne zebrania delegatów organizacji zakładowych KADRA

Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego ?KADRA? KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych w dniu 17 kwietnia 2015r. dokonało wyboru nowych władz organizacji. Przewodniczącym został wybrany kolega Bogusław Koziara, natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali Jędrzej Balcer i Tomasz Klose. Gośćmi Zebrania byli Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący MZZ ?KADRA? Górnictwo, Pan Bernard Bugla – Dyrektor KWK Bolesław Śmiały i Pan Krzysztof Janik ? Dyrektor ds. Pracy, którzy w czasie zebrania podziękowali za długoletnią pracę dotychczasowemu Przewodniczącemu związku, koledze Ryszardowi Rogalskiemu oraz powitali nowego Przewodniczącego. Walne Zebranie Delegatów zapoznało się ze sprawozdaniem z działalności za ostatnie 4 lata działalności. Na wniosek kolegi Andrzeja Guza, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej delegaci pozytywnie ocenili prace Zarządu, udzielając absolutorium. Delegacji dokonali wyboru nowych władz Związku.

W trakcie wyboru Przewodniczącego było 2 kandydatów ? Bogusław Koziara i Jędrzej Balcer. Po wyrównanych wynikach głosowania nasi koledzy zadeklarowali wolę współpracy i zdecydowali się wspólnie pracować w Zarządzie na rzecz członków związku. Członkami zarządu zostali wybrani: Wacław Cybulski, Krzysztof Sajdok, Marian Biegański, Karol Białas, Zbigniew Sadłocha i Antoni Buczek. Łukasz Kempny został nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Bogusław Żurek ? wiceprzewodniczącym, a członkami Teresa Janecko i Lidia Florek-Kopiec.

Bogusław Koziara, Przewodniczący ZZ ?KADRA? KWK Bolesław Śmiały, od 1986 roku jest pracownikiem kopalni ?Bolesław Śmiały?, ma 53 lata, wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. górnictwa), zawodowo jest nadsztygarem górniczym. Nowy przewodniczący zna tematy i działalność związku zawodowego, gdyż od 4 kadencji był członkiem władz organizacji. W rozmowie z nami nowy Przewodniczący podkreślił, że obecne nieuniknione zmiany w górnictwie są bardzo istotne dla pracowników, i to co czeka branżę skłania go w najbliższej przyszłości do działań wpierających młodych członków. Przewodniczący B. Koziara deklaruje, że będzie się uważnie wsłuchiwać się w potrzeby młodych pracowników.

W tym samym dniu odbyło sie również w Walne Zebranie Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego ?KADRA? przy Kompanii Węglowej, które na nową kadencję (2015-2019) ponownie wybrało kolegę Andrzeja Przeliorza na Przewodniczącego ZZDiNG ?Kadra?. Bogdan Zych został wybrany wiceprzewodniczącym. Wśród członków Zarządu ZZDiNG ?Kadra? przy KW S.A. znaleźli się Tomasz Francuz, Mariusz Nikiel, Marek Sobik, Jacek Drąszczyk, Wiesław Dziubak, Korneliesz Jendrzejek, Wojciech Rzaczek, Tomasz Nasiadka, Krystian Kowol, Andrzej Sączek. Kolega Ireneusz Guz ? został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a członkami Komisji Rewizyjnej wybrano: Marek Benisz, Mirosław Tannenberg i Arkadiusz Konsek. Delegatami do MZZ KADRA Górnictwo zostali wybrani Andrzej Przeliorz, Jerzy Bednarek, Izabela Leipelt, Paweł Grabiec, Mirosław Gruszka, Tomasz Piecha i Radosław Albrecht.

Walne Zebranie wybrało również delegatów na najbliższy Zjazd Krajowy PZZ ?KADRA? w osobach:

1. Andrzej Przeliorz
2. Kazimierz Ciepły
3. Wojciech Dyczka
4. Dariusz Filec
5. Piotr Rojek
6. Tomasz Rudek
7. Marek Szymura