IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa w Mysłowicach

W dniu 16 grudnia 2013r. w Mysłowicach zebrała się Rada Krajowa Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA”. Spotkanie otworzył Dariusz Trzcionka Przewodniczący PZZ ?KADRA” witając zgromadzonych członków Rady. W posiedzeniu uczestniczył również kolega Tadeusz Chwałka – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych. W czasie posiedzenia przekazana została informacja o zmianach w składzie Prezydium PZZ ?KADRA” oraz przedstawiono budżet na rok 2014. Rada Krajowa zapoznała się z budżetem, który otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, oraz został zatwierdzony przez Zarząd Główny. Przewodniczący organizacji zakładowych tworzący Radę zapoznali się z informacją Przewodniczącego o bieżącej działalności PZZ ?KADRA”. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych poinformował członków Rady Krajowej o działalności Forum na szczeblu krajowym oraz omówił problemy dotyczące dialogu społecznego.