Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

REPower EU. Związki zawodowe wnoszą o więcej środków mających chronić pracowników i obywateli przed rosnącymi cenami energii.

Komisja Europejska przyjęła Plan UE REPower. W związku z tym pakietem europejskie związki zawodowe wnoszą o więcej środków mających chronić pracowników i obywateli przed rosnącymi cenami energii.

Plan REPowerEU ma na celu położenie kresu uzależnieniu UE od rosyjskich paliw kopalnych i jednocześnie stawiać czoła kryzysowi klimatycznemu poprzez oszczędzanie energii, dywersyfikację dostaw energii i przyspieszone wprowadzanie energii odnawialnej w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i przy wytwarzaniu energii.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) z zadowoleniem przyjęła ogólne cele dla tego wniosku i zdecydowanie poparła gotowość Komisji Europejskiej do zmniejszenia zależności energetycznej UE od Rosji. Zmniejszenie naszego importu energii ma pierwszorzędne znaczenie aby zwiększyć presję na Rosję, aby położyła kres wojnie na Ukrainie.

Szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE jest głównym priorytetem europejskich związków zawodowych, ponieważ na martwej planecie nie ma miejsc pracy. Rosnąca częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, przypomina o pilnej potrzebie działania.

Przed obecnym kryzysem energetycznym ponad 50 milionów europejskich gospodarstw domowych cierpiało z powodu ubóstwa energetycznego. Dlatego w obecnym kontekście gwałtownego wzrostu cen energii, szczególnie ważne jest, aby Unia Europejska zaproponowała politykę, która pozwoli rozwiązać te problemy i ukształtować transformację w sposób sprawiedliwy społecznie.

EKZZ oczekuje jednak zwiększenia finansowania dla pakietu REPower EU. ??Komisja tak naprawdę nie proponuje dodatkowych pieniędzy, ale raczej przetasowanie istniejących funduszy. To prawdopodobnie nie wystarczy, aby pokryć ogromne dodatkowe inwestycje wymagane przez REPower EU. Aby zwiększyć zdolność inwestycyjną państw członkowskich, decydenci UE powinni dokonać przeglądu paktu stabilności i wzrostu, aby zapewnić większą elastyczność. Jednocześnie Komisja powinna pilnie zaproponować środki na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej progresywnego opodatkowania, w szczególności podatku od transakcji finansowych, podatku majątkowego, minimalnego podatku od osób prawnych itp. EKZZ wskazało również, że potrzeba zapewnienia ram prawnych dotyczących sprawiedliwej transformacji jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek.

Więcej informacji o stanowisku EKZZ:

https://www.etuc.org/en/document/etuc-welcomes-repower-eu-and-asks-more-measures-shield-workers-and-citizens-rising-energy