Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Zakończył się Szczyt Węglowy

Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki zakończyli swój udział w Szczycie Węglowym zorganizowanym dzisiaj w Katowicach w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremierów Janusza Piechocińskiego i Elżbiety Bieńkowskiej oraz Wojewody Śląskiego Piotra Litwy. Na szczycie omawiano rozwiązania mające pomóc górnictwu i pozwolić na utrzymanie miejsc pracy na Śląsku. W spotkaniu uczestniczyli również minister z MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, wiceministrowie Tomasz Tomczykiewicz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jerzy Pietrewicz oraz kierownictwo Spółek Węglowych: Mirosław Taras, Roman Łój, Jarosław Zagórowski, Kazimierz Grzechnik, Jerzy Podsiadło i Dyrektor GIG prof. Józef Dubiński. Prowadzone rozmowy w sprawie polskiego węgla były bardzo konstruktywne i jak ustaliły strony spotkania – będą jeszcze kontynuowane w tym miesiącu.

W czasie Szczytu zostały zaprezentowane prezentacje przez Dyrektora ARP w Katowicach, Pana Henryka Paszczę oraz przez firmę Roland Berber dotyczące sytuacji w branży – problemy importu i eksportu węgla, sprzedaży w kraju, wyniki działalności spółek, zatrudnienia i inne.  Dyrektor ARP zwrócił uwagę, że 62% importu węgla pochodzi obecnie z Rosji. W czasie dyskusji Prezes GIPH, Pan Janusz Olszowski prezentował informację o obciążeniach podatkowych nakładanych na produkcję węgla w Polsce – akcyza, VAT, podatek od wyrobisk, podatki budowlane i inne – mające wpływ na wysokość jednostkowego kosztu produkcji węgla i na spadek konkurencyjności produkcji w Polsce. W dyskusję i omawianie włączali się przedstawiciele związków zawodowych. Przewodniczący Dariusz Trzcionka poruszał wiele spraw i podjął polemikę z nowym prezesem Kompanii Węglowej S.A. – panem Mirosławem Tarasem dotyczącą wysokości oszczędności z tytułu podpisanego porozumienia między stroną związkową i górniczymi pracodawcami z początku tego roku oraz w sprawie słuszności i  wysokości kosztów zarządzonego przez Zarząd tzw. postojowego w KW SA.

Premier Donald Tusk uważnie przysłuchiwał się rozmowom i podjął w obecności wszystkich stron zobowiązanie kontynuowania prac w ramach zespół problemowych. Ustalono, że powołane będą zespoły ds. strategii dla górnictwa, zespół ds. problemów w KW SA oraz zespół ds. polityki klimatycznej. Zespoły będą zajmować się możliwością wprowadzenia interwencyjnego skupu węgla oraz jego dystrybucją i sprzedażą. Strony ustaliły, że trzeba tak jak najpilniej rozwiązać problem dużej ceny węgla w sprzedaży detalicznej w różnych regionach kraju oraz ocenić legalność obrotu węglem w kraju oraz dokonać przeglądu zamówień publicznych. Dyskutowany będzie również pomysł odnoszący się do współpracy spółki Węglokoks z KW SA, tak aby wpierał on grupę kapitałową przy sprzedaży węgla i ułatwiał osiągnięcie zysku na sprzedaży węgla. Premier Tusk zadeklarował, że nie może być dopuszczalna sytuacja, w której węgiel będzie obciążony wyższymi podatkami od innych krajów producentów. Donald Tusk powiedział, że energia z atomu nie będzie zagrożeniem dla pozycji węgla w Polsce. Według niego Spółki węglowe muszą być rentowne, ale ich działalność nie musi się opierać wyłącznie na maksymalizacji zysku.

Premier zadeklarował, że spotka się jeszcze 2 razy z stronami dzisiejszego Szczytu Węglowego. Następne spotkanie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 maja.