IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie z kierownictwem industriAll Europe w Katowicach

W dniu 23 września 2014r. odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami sekretariatu Europejskiej Federacji Przemysłowych Związków Zawodowych ? industriAll Europe ? reprezentującej ponad 7 milionów pracowników europejskiego przemysłu w siedzibie Sekretariatu metalowców NSZZ ?Solidarność?. W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz generalny industriAll Ulrich Eckelmann, Z-ca sekretarza generalnego industriAll Sylvain Lefebvre wraz pracownikami biura w Brukseli. Spotkanie otworzył Przewodniczący Bogdan Szozda, który przywitał gości i przedstawicieli polskich przemysłowych związków zawodowych.

Z ramienia PZZ ?KADRA? w spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Marek Gacka i Grzegorz Trefon. Pozostałe centrale reprezentowali m.in. Przewodniczący Eugeniusz Sommer z Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, Dariusz Potyrała z ZZG w Polsce, Zbigniew Kaniewski z Federacji Przemysłu Lekkiego oraz koledzy z innych federacji przemysłowych.

Ulrich Eckelmann omówił działania industriAll w kontekście toczących się obecnie w Nowym Yorku negocjacji klimatycznych oraz w sprawie przedstawianego w Unii Europejskiej projektu polityki energetyczno-klimatycznej w perspektywie do 2030r. Sekretarz generalny podkreślał znaczenie obecnie trwających negocjacji w sprawie TTIP Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji dla miejsc pracy w Europie. Związki zawodowe w Polsce omówiły problemy krajowe dotyczące pracowników naszych sektorów przemysłowych w Polsce, przedstawiały uwarunkowania naszego przemysłu i omówiły wspólne akcje oraz stanowiska central związkowych w Polsce.

Ulrich Eckelmann odniósł się do problemu trudnych rozmów w UE, w czasie których kraje członkowskie dbają jedynie o własne interesy, wskazywał również na problemy dialogu społecznego w wielu krajach unijnych. Podkreślił, że problemy dialogu społecznego dotyczą wielu krajów, np. ze wschodniej i południowej Europy, szczególnie w porównaniu do sytuacji np. Austrii. U. Eckelmann zauważył, że bez silnego dialogu społecznego na poziomie krajowym nie będzie silnego dialogu na poziomie europejskim.

Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? Marek Gacka omówił sytuację dialogu społecznego w Polsce i trwających negocjacji oraz problemów polskiego górnictwa. Przewodniczący podjął dyskusję jak industriAll może wspierać polskie związki zawodowe w dialogu społecznym. Związki zawodowe omówiły również prace Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego w Górnictwie prowadzone w 2014r. przez industriAll Europe, europejskie organizacje pracodawców i Komisję Europejską.

GT