IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w Kompani Węglowej SA

W dniu 19.09.2014r. Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. omówił skutki dotychczasowych działań w Spółce i ustalił harmonogram dalszych kroków na rzecz ratowania Kompanii i miejsc pracy w kopalniach oraz zakładach spółki.

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy podjął następujące decyzje:

  1. Centrale związkowe działające w Kompanii Węglowej wszczynają spór zbiorowy z zarządem KW S.A. w związku ze złamaniem zawartych wcześniej porozumień w spółce i złamaniem przepisów ustawy o związkach.
  2. W dniu 1 października, w którym premier Ewa Kopacz przedstawi swoje expose w Warszawie zostanie przeprowadzona manifestacja górniczych central związkowych.

Ponadto kompanijne związki wystosowały do Prezesa Tarasa pismo, w którym uzasadniają swoją odmowę udziału w spotkaniu z zarządem w dniu dzisiejszym.

Treść pisma: pismo-zz-do-prezesa-kwsapdf1411359848

O szczegółach dzisiejszych decyzji załogi zostaną poinformowane na masówkach, które zostaną zorganizowane w czwartek 25 września. W sprawie protestu będziemy informować na stronie Porozumienia.