Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

Sejm RP dyskutuje o Po…

W dniu 10 lutego 2021 rok…

Czy Polska wesprze inn…

Zmiany w USA związane z w…

«
»
Facebook

Transformacja energetyczna i jej wpływ na pracowników firm otoczenia górnictwa

Sektor górnictwa to nie tylko wydobywanie węgla, ale również szerokie otoczenie spółek górniczych. Transformacja energetyczna i jej konsekwencje wpłyną na firmy otoczenia górnictwa zauważa Joanna Kwiecień, Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego PZZ „KADRA”.

Dekarbonizacja powoduje, że wiele zakładów otoczenia sektora górnictwa znajduje się w obecnie w trudnej sytuacji w powodu przedłużania terminów płatności, rezygnacji z inwestycji, czy zarzucenia przez firmy górnicze wcześniej zaplanowanych remontów. W ocenie Przewodniczącej Joanny Kwiecień będzie mieć to wpływ na ponad 280 tysięcy pracowników szeroko pojętego otoczenia okołogórniczego według szacunków samorządów, w tym na 120 tysięcy pracowników powiązanych bezpośrednio z  branżą górniczą. Jak tylko dołożymy do tych liczb członków rodzin i osoby bezpośrednio planowane do zwolnień z kopalń, to urasta nam poważna liczba dla zagrożonych osób.

Związki zawodowe obawiają się o spadki przychodów w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w woj. śląskim. Firmy ww. wytwarzają obenie około 50% łącznych przychodów z wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim, jak wynika z ostatnich badań i analiz prowadzonych przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dodatkowo banki odmawiają kredytowania przedsiębiorstw z uwagi na pogłębienie się kryzysu COVID-19, a także z powodu osłabienia perspektyw dla firm z otoczenia górnictwa. W przebadanych firmach otoczenia górnictwa (n=127) zauważono, że wolnych środków pieniężnych wystarczyłoby na średnio 7,8 miesiąca. Z tych powodów sytuacja jest bardzo trudna. Dodatkowo spadki przychodów firm mogą w najbliższej perspektywie mocno oddziaływać na pracowników, np. poprzez zamykanie kolejnych zakładów.

Część firm przedstawia nowe projekty dywersyfikacji swojej działalności w kierunku zielonej gospodarki, które są obecnie uznawane za modelowe. Nowe inwestycje i pomoc dla firm otoczenia górnictwa w Polsce są bardzo potrzebne, gdyż wraz ze zmianami i w kontekście spadku wydobycia węgla kamiennego spodziewamy się potężnych spadków zatrudnienia w naszych przedsiębiorstwach, mówi kol. Joanna Kwiecień.

Jeżeli firmy otoczenia górnictwa węgla nie otrzymają dużego wsparcia ze środków unijnych, np. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jak również z innych źródeł i funduszy krajowych oraz UE, to łatwo sobie wyobrazić jak będzie wyglądać nasza praca, i co nas tutaj czeka w przyszłości.

Grzegorz Trefon