Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Transformacja energetyczna i jej wpływ na pracowników firm otoczenia górnictwa

Sektor górnictwa to nie tylko wydobywanie węgla, ale również szerokie otoczenie spółek górniczych. Transformacja energetyczna i jej konsekwencje wpłyną na firmy otoczenia górnictwa zauważa Joanna Kwiecień, Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego PZZ „KADRA”.

Dekarbonizacja powoduje, że wiele zakładów otoczenia sektora górnictwa znajduje się w obecnie w trudnej sytuacji w powodu przedłużania terminów płatności, rezygnacji z inwestycji, czy zarzucenia przez firmy górnicze wcześniej zaplanowanych remontów. W ocenie Przewodniczącej Joanny Kwiecień będzie mieć to wpływ na ponad 280 tysięcy pracowników szeroko pojętego otoczenia okołogórniczego według szacunków samorządów, w tym na 120 tysięcy pracowników powiązanych bezpośrednio z  branżą górniczą. Jak tylko dołożymy do tych liczb członków rodzin i osoby bezpośrednio planowane do zwolnień z kopalń, to urasta nam poważna liczba dla zagrożonych osób.

Związki zawodowe obawiają się o spadki przychodów w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w woj. śląskim. Firmy ww. wytwarzają obenie około 50% łącznych przychodów z wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim, jak wynika z ostatnich badań i analiz prowadzonych przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dodatkowo banki odmawiają kredytowania przedsiębiorstw z uwagi na pogłębienie się kryzysu COVID-19, a także z powodu osłabienia perspektyw dla firm z otoczenia górnictwa. W przebadanych firmach otoczenia górnictwa (n=127) zauważono, że wolnych środków pieniężnych wystarczyłoby na średnio 7,8 miesiąca. Z tych powodów sytuacja jest bardzo trudna. Dodatkowo spadki przychodów firm mogą w najbliższej perspektywie mocno oddziaływać na pracowników, np. poprzez zamykanie kolejnych zakładów.

Część firm przedstawia nowe projekty dywersyfikacji swojej działalności w kierunku zielonej gospodarki, które są obecnie uznawane za modelowe. Nowe inwestycje i pomoc dla firm otoczenia górnictwa w Polsce są bardzo potrzebne, gdyż wraz ze zmianami i w kontekście spadku wydobycia węgla kamiennego spodziewamy się potężnych spadków zatrudnienia w naszych przedsiębiorstwach, mówi kol. Joanna Kwiecień.

Jeżeli firmy otoczenia górnictwa węgla nie otrzymają dużego wsparcia ze środków unijnych, np. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jak również z innych źródeł i funduszy krajowych oraz UE, to łatwo sobie wyobrazić jak będzie wyglądać nasza praca, i co nas tutaj czeka w przyszłości.

Grzegorz Trefon