Koalicja na rzecz spra…

Koalicja europejskich zwi…

Życzenia barbórkowe

Koleżanki i koledzy! Z o…

Zespół regionalny ds. …

Grzegorz Pytel - członek …

Spotkanie z Panią Mini…

Przedstawiciele polskich …

Sprawiedliwa transform…

PZZ "KADRA" uczestniczy w…

KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

«
»
Facebook

Transformacja energetyczna i jej wpływ na pracowników firm otoczenia górnictwa

Sektor górnictwa to nie tylko wydobywanie węgla, ale również szerokie otoczenie spółek górniczych. Transformacja energetyczna i jej konsekwencje wpłyną na firmy otoczenia górnictwa zauważa Joanna Kwiecień, Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego PZZ „KADRA”.

Dekarbonizacja powoduje, że wiele zakładów otoczenia sektora górnictwa znajduje się w obecnie w trudnej sytuacji w powodu przedłużania terminów płatności, rezygnacji z inwestycji, czy zarzucenia przez firmy górnicze wcześniej zaplanowanych remontów. W ocenie Przewodniczącej Joanny Kwiecień będzie mieć to wpływ na ponad 280 tysięcy pracowników szeroko pojętego otoczenia okołogórniczego według szacunków samorządów, w tym na 120 tysięcy pracowników powiązanych bezpośrednio z  branżą górniczą. Jak tylko dołożymy do tych liczb członków rodzin i osoby bezpośrednio planowane do zwolnień z kopalń, to urasta nam poważna liczba dla zagrożonych osób.

Związki zawodowe obawiają się o spadki przychodów w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w woj. śląskim. Firmy ww. wytwarzają obenie około 50% łącznych przychodów z wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim, jak wynika z ostatnich badań i analiz prowadzonych przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dodatkowo banki odmawiają kredytowania przedsiębiorstw z uwagi na pogłębienie się kryzysu COVID-19, a także z powodu osłabienia perspektyw dla firm z otoczenia górnictwa. W przebadanych firmach otoczenia górnictwa (n=127) zauważono, że wolnych środków pieniężnych wystarczyłoby na średnio 7,8 miesiąca. Z tych powodów sytuacja jest bardzo trudna. Dodatkowo spadki przychodów firm mogą w najbliższej perspektywie mocno oddziaływać na pracowników, np. poprzez zamykanie kolejnych zakładów.

Część firm przedstawia nowe projekty dywersyfikacji swojej działalności w kierunku zielonej gospodarki, które są obecnie uznawane za modelowe. Nowe inwestycje i pomoc dla firm otoczenia górnictwa w Polsce są bardzo potrzebne, gdyż wraz ze zmianami i w kontekście spadku wydobycia węgla kamiennego spodziewamy się potężnych spadków zatrudnienia w naszych przedsiębiorstwach, mówi kol. Joanna Kwiecień.

Jeżeli firmy otoczenia górnictwa węgla nie otrzymają dużego wsparcia ze środków unijnych, np. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jak również z innych źródeł i funduszy krajowych oraz UE, to łatwo sobie wyobrazić jak będzie wyglądać nasza praca, i co nas tutaj czeka w przyszłości.

Grzegorz Trefon