Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

WSPARCIE ZATRUDNIENIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW

28 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. ?Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+?. Omawiano trudności w znalezieniu zatrudnienia przez osoby starsze podkreślając ich, nadal niedocenianą, wartość dla pracodawcy.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w konferencji wzięła udział Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Jak wskazywano podczas konferencji, zatrudnienie osób w wieku 50+ wzrosło z 35,5 proc. we 2011 r. do 41,1 proc. w 2014 r., a dzięki programowi Solidarność Pokoleń, do 2020 r., ma osiągnąć poziom 50 proc.

Wymaga to jednak zmiany postaw pracodawców, którzy często nie doceniają przydatności starszych pracowników uznając, że pracują wolniej, częściej chorują, są mniej chętni do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tymczasem, jak zauważyli eksperci i przedstawiciele resortu pracy, tacy pracownicy mają więcej czasu dla firmy, chcą i mogą angażować się w jej sprawy, bardziej skupiają się na obowiązkach służbowych niż domowych, są lojalni. Osoby 50+ mogą służyć radą, doświadczeniem dla młodych pracowników.

Dlatego tak istotne jest wprowadzanie w zakładach pracy zarządzania wiekiem, które pozwoli na poprawę relacji między osobami młodszymi i starszymi.

Czesława Ostrowska, Radca Generalny w MPiPS, Krajowy Koordynator rządowego programu ?Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+? mówiła od dobrych praktykach w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych. W panelu dyskusyjnym rozmawiano o propozycjach, które mają zachęcić pracodawców do zatrudniana starszych pracowników. Chodzi m.in. o: zwolnienie z płacenia składek na Fundusz Pracy, zmniejszenie liczby dni zwolnienia lekarskiego, za które płaci pracodawca w wypadku choroby osób w wieku 50+, dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób starszych, skierowanych do pracy przez urząd pracy, dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudnią starsze osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

Anna Grabowska

Źródło:http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6255:wsparcie-zatrudnienia-starszych-pracownikow-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12