IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Tysiące hutników manifestowało w Brukseli w sprawie przyszłości branży i zatrudnienia

Ponad 15 tysięcy hutników wyszło na ulicę Brukseli, w tym nasi koledzy ze Związku Zawodowego „HUTNIK”, aby powiedzieć NIE DLA EUROPY BEZ STALI. Akcję zorganizował związek zawodowy industriAll Europe.

Członkowie naszej organizacji członkowskiej maszerowali domagając się konkretnych działań w celu zagwarantowania przyszłości dla sektora hutniczego i dla zatrudnienia w Europie, podkreślając niezastąpioną rolę przemysłu stalowego i jego zasadnicze miejsce w łańcuchu dostaw przemysłowych. Wyjazd grupy członków organizacji należącej do Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” do Brukseli zorganizował: Przewodniczący Marek Nanuś i Wiceprzewodniczący Jacek Szpicki – MZZP „HUTNIK” przy ArcelorMittal Poland S.A.

Nasi koledzy z Polski i Europy wezwali Komisję Europejską do stworzenia równych szans dla europejskich producentów stali. Dla związków zawodowych kluczowe jest aby Komisja zajęła się sektorem hutnictwa, który cierpi z powodu nieuczciwego przywozu stali z Chin po cenach dumpingowych. Jako pracownicy domagamy się stworzenia równych szans i nie zgodzimy się na jakiekolwiek alternatywne rozwiązania. Sprawa stali musi zostać rozwiązana.

20161109_122718

Luc Triangle – sekretarz generalny industriALL Europe powiedział do manifestujących hutników, że zezwolenie na import stali nie może być częścią europejskiego handlu i polityki przemysłowej. Bez działania niszczony będzie przemysł i miejsca pracy. Działania polityczne potrzeba podjąć już teraz.

W odniesieniu do przepisów ochrony środowiska, europejski sektor stalowy cierpi z powodu niepewności dotyczących obowiązków nałożonych na sektor hutnictwa przez europejski system handlu emisjami (ETS). Pomimo negatywnych skutków ubocznych, europejskie huty są jednymi z liderów, jeśli chodzi o wydajność i niski wpływ na środowisko. Sektor hutniczy ma również duże osiągnięcia związane z redukcją emisji CO2. Z tych powodów fatalnie będzie dla Europy, gdy emisje zostaną przesunięte poza granice Unii Europejskiej. Silne ustawodawstwo, innowacje stosowane w sektorze hutniczym mogą wciąż pozostać filarem rozwoju całej UE, lecz niezbędne są natychmiastowe działania.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: