III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

«
»
Facebook

Umowa społeczna – tekst parafowany

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego została parafowana w dniu 28 kwietnia 2021r. w budynku Sejmu Śląskiego w Katowicach przez przedstawicieli związków zawodowych i stronę rządową.

W dokumencie zostały uzgodnione założenia dla procesu wygaszania kopalń węgla kamiennego wraz z systemem osłon socjalnych i gwarancji dla pracowników kopalń. Zaplanowano zamknięcie ostatniej kopalni w 2049r.  Ponadto ustalono jak będą kształtowane mechanizmy do wsparcia regionów górniczych, dla nowych inwestycji w tym w nowe technologie, a także w jaki sposób będą minimalizowane negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji. Dokument w imieniu naszej centrali parafował: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ “KADRA” i Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ “KADRA”. 

Parafowanie dokumentu nie kończy pracy związków zawodowych w Polsce. Samo parafowanie otwiera dopiero drogę dla procesu pre-notyfikacji pomocy publicznej we współpracy z Komisją Europejską, a po podpisaniu Porozumienia notyfikacji w UE. Związki zawodowe będą również prowadzić wewnętrzne prace z swoimi statutowymi organami. 

Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego podsumował proces negocjacji z ostatnich miesięcy  w czasie dzisiejszego spotkania Sekcji Węgla Kamiennego PZZ “KADRA”. Przewodniczący ocenił, że wynegocjowany dokument jest najlepszy z możliwych. System gwarancji dla pracowników i osłon socjalnych zaplanowanych w sektorze górnictwa węgla kamiennego zapisany został w umowie i jest dobrze odbierany przez Nas.

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ “KADRA” sądzi, że nie można wykonać bardzo kosztownej transformacji bez posiadania planu, zagwarantowania źródeł finansowania uwzględniając wpływ jaki transformacja i proces zamykania kopalń wywierać będzie na pracowników sektora górnictwa węgla oraz jego otoczenia. Nie bez znaczenia dla PZZ “KADRA” pozostanie w perspektywie do 2049 r. utrzymanie intensywnych kontaktów z polskim rządem, pracodawcami górniczymi i samorządami w regionach górniczych. Aktualnie spodziewamy się nadania nowego znaczenia pracy, w której będziemy skupiać się na współpracy z Komisją Europejską, gdzie kluczową do odegrania rolę pełni strona rządowa. Wiele wyzwań i trudów stoi przed związkami zawodowymi KADRA w perspektywie najbliższych 30-lat.

Grzegorz Trefon