Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Warsztat w projekcie DUST w Katowicach

KADRA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i ISOCARP Institute zorganizowali w formie hybrydowej warsztat w projekcie Horyzont DUST (https://www.dustproject.eu/, z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Grant Agreement No 101094869) poświęcony sprawiedliwej transformacji i procesom partycypacji. W Katowicach swoimi doświadczeniami i troskami dzielili się pracownicy rudzkich kopalń, emeryci z Rudy Śląskiej, młodzież z gmin górniczych, a także przedstawiciele samorządu lokalnego i aktywiści organizacji pozarządowych z Katowic. Warsztat otworzył Kamil Załuski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”, a spotkanie prowadził i moderował prof. Adam Drobniak (UEK). 

Warsztat jest częścią szerszych europejskich działań za jakie odpowiada lider projektu Technology University in Delft, w szczególności jeden z partnerów projektu Horyzont DUST, tj. ISOCARP Institute Centre for Urban Excellence z siedzibą Hadze (Holandia)  przy współudziale polskich partnerów z ZZ KADRA oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W czasie pierwszego warsztatu 'Community Champion Network (CCN) w Katowicach’ prof. Adam Drobniak wyjaśnił założenia projektu DUST, omówił oczekiwania stawiane przed jego uczestnikami dotyczące pogłębionej analizy potrzeb regionalnych, rozpoznania procesów partycypacji i zapewnienia właściwej reprezentacji lokalnych interesariuszy w procesie transformacji. W czasie spotkania wygłoszone zostały również prezentacje gości spotkania: Pani  Katarzyna Raba-Wróbel (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu) na temat alokacji środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w województwie śląskim, a także studentki Ida Jaroń (UEK), która odniosła się do jej dotychczasowej aktywności w ramach Śląskiej Akcji Klimatycznej.

Uczestnicy wspólnie pracowali w grupach reprezentujących trzy pokolenia których dotyka transformacja (młodzież, górnicy, emeryci), dyskutowali o tym co dla nich oznacza sprawiedliwa transformacja oraz jak zapewnić reprezentację w procesie podejmowania decyzji / jak uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji oraz jak zapewnić dostęp (w procesie partycypacji)?

W ramach projektu DUST planowane są kolejne spotkania Champion Community Network w nadchodzących miesiącach.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć:

 

Projekt DUST otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont Europa” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101094869.