Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Warsztaty Champion Community Network w ramach projektu DUST w Bełchatowie

Projekt Horyzont DUST (https://www.dustproject.eu/) bada postrzeganie polityk sprawiedliwiej transformacji w regionach górniczych Europy przez różne grupy społeczne, wiele uwagi poświęca kluczowym polskim regionom węglowym, w tym Bełchatowskiemu Obszarowi Transformacji. W dniu 1 lipca 2024 roku KADRA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i ISOCARP Institute poprowadzili w formie hybrydowej warsztat z cyklu Champion Community Network (CCN, Sieć Mistrzów Społeczności) poświęcony postrzeganiu energetycznej i sprawiedliwej transformacji oraz jakości partycypacji społecznej towarzyszącej tym procesom. Warsztat otworzył Arkadiusz Błaszczyk – Przewodniczący ZZ KADRA KWB Bełchatów, a następnie prowadził zespół z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem prof. UE dr hab. Adama Drobniaka.

Pierwsze spotkanie CCN w Bełchatowie zgromadziło grupy społeczne, które dotychczas w niewielkim stopniu bezpośrednio partycypowały w procesie planowania energetycznej i sprawiedliwej transformacji, tj. pracownicy kopalni i elektrowni, młodzież oraz emeryci z Bełchatowa. W warsztacie uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych – współorganizatorzy spotkania (ZZ KADRA KWB Bełchatów, ZZPRC KWB Bełchatów), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, bełchatowskich instytucji otoczenia biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W czasie spotkania PZZ „KADRA” reprezentował Grzegorz Trefon i Kamil Załuski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”

Szczególne podziękowania należą się Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Transformacji i Waldemarowi Lutkowskiemu  – Wiceprezesowi Zarządu ds. Wydobycia PGE GiEK w Bełchatowie za omówienie sytuacji, wyzwań i działalności największego pracodawcy w podregionie bełchatowskim, a także Pani Małgorzacie Misiak – Zastępca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji za prezentację dotyczącą Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – pierwsze wyniki i wnioski z doświadczeń. 

Zrozumienie zmian jakie dokonują się w regionach węglowych wymaga współpracy wielu środowisk społecznych, a spotkania liderów lokalnych społeczności – takie jak zainicjowana w Bełchatowie sieć CCN w ramach projektu Horyzont DUST – pozwalają odrywać postrzeganie zmian i ich rozumienie przez grupy pomijane w dialogu. Spotkania sieci CCN w projekcie DUST to nie tylko prezentacje – ale też odkrywanie roli jaką pełnią grupy społeczne i ich liderzy lokalni w procesie transformacji. CCN tworzy możliwości nie tylko dyskusji i wymiany poglądów przez poszczególne grupy społeczne, ale także buduje potencjał dla bezpośredniej partycypacji, wsłuchania się w głos osób, które dotychczas w najmniejszym stopniu były zaangażowane w procesy transformacji. 

Podczas spotkania w grupach dyskutowano m.in. o tym co dla lokalnych społeczności oznacza transformacja i reprezentacja w procesie decyzyjnym, o tym jak zapewnić dostęp w procesie partycypacji oraz jak grupy społeczne chciałby uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji związanych z transformacją ich regionu.

Warsztat został przygotowany w ramach badań w projekcie DUST, który otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej z programu badań i innowacji „Horyzont Europa” (https://www.dustproject.eu/, Grant Agreement No 101094869). 

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć:

 

Projekt DUST otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont Europa” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101094869.