IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Wybory w ZW FZZ Województwa Śląskiego

18 lutego 2015 r. w Rudzie Śląskiej odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. 

Dariusz Trzcionka podczas posiedzenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego w minionej kadencji. Podczas dyskusji nad sprawozdaniem, omówił sytuację w górnictwie w aspekcie zakończonego protestu w Kompanii Węglowej i  Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Następnie zapoznał zebranych delegatów z zasadami wyborczymi, zasadami kompetencji oraz finansowania struktur terenowych Forum Związków Zawodowych.

Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych zgłoszona została kandydatura Przewodniczącego Dariusza Trzcionki, który podziękował zebranym delegatom za zaufanie, jednakże w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Głównym Forum Związków Zawodowych ? zrezygnował z ubiegania się na funkcję Przewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych z powodu możliwości wystąpienia konfliktu kompetencji dla powyższych stanowisk.

W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ na Śląsku na następną kadencję został wybrany Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący PZZ KADRA, natomiast wiceprzewodniczącymi Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych zostali wybrani:

  1. Marek Pisula ? Niezależny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Więziennictwa
  2. Robert Sobota ? Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich
  3. Marek Klucewicz ? Związek Zawodowy KONTRA
  4. Marek Mnich ? NZZ Solidarność 80
  5. Wojciech Kulej ? Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
  6. Henryk Chrobak ? OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego