IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Związki zawodowe JSW SA w liście otwartym krytykują zarządzanie Spółką

Działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA reprezentatywne organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” i ZZ „Kadra” opublikowały list otwarty, w którym wskazują, że istotną przyczyną fatalnych wyników JSW jest brak robót udostępniających złoża oraz sukcesywne zmniejszanie zdolności produkcyjnej węgla koksowego typu „hard”. – Tego typu węgiel jest sprzedawany w każdej ilości – piszą autorzy listu, oskarżając Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki o rażące zaniedbania, które doprowadziły do obecnej sytuacji.

Zdaniem Zdzisława Chętnickiego ? Wiceprzewodniczącego Sekcji Węgla Kamiennego PZZ ?KADRA? obecne problemy JSA S.A. nie wynikają jedynie z trudnej sytuacji rynkowej, lecz z wielu błędów popełnionych w zarządzaniu Jastrzębską Spółką Węglową SA.

Związkowcy z PZZ ?KADRA? i NSZZ ?Solidarność? krytykują też politykę informacyjną Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, która – jak stwierdzili – ma na celu przede wszystkim zdjęcie odpowiedzialności za obecną sytuację finansową firmy z kierownictwa JSW.

Pełna informacja o problemach i stanowisku reprezentatywnych związków zawodowych w poniższym liście otwartym:

ZOK NSZZ ?Solidarność? JSW S.A.

ZZ ?Kadra? Pracowników JSW S.A.

 LIST OTWARTY

Reprezentatywnych Organizacji Związkowych

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Reprezentatywne Organizacje Związków Zawodowych działające w JSW S.A. nie mogą zaakceptować działań Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z nim środowisk, które mają na celu zdjęcie za wszelką cenę odpowiedzialności z Zarządu i Rady Nadzorczej za obecną sytuację w naszej spółce. Ci sami od lat eksperci i doradcy, którzy żyją z naszej branży, wszystkimi dostępnymi metodami chcą przekonać pracowników i społeczeństwo, że jedyną przyczyną obecnej trudnej sytuacji JSW S.A. jest sytuacja cenowo – rynkowa. Według naszej oceny istnieje również druga przyczyna nie mniej istotna od tej oficjalnie propagowanej. Tą przyczyną jest sukcesywne zmniejszanie zdolności produkcyjnej w wydobyciu węgla koksowego typu ?hard? oraz niewykonywanie robót udostępniających złoża w JSW S.A. Trzeba podkreślić, że tego typu węgiel produkowany w JSW S.A. jest sprzedawany w każdej ilości. Podkreślamy, że w 2014 roku w JSW S.A. nastąpiło kolejne, wyraźne obniżenie wydobycia w stosunku do założonego przez Zarząd JSW S.A. poziomu produkcji. Nadmieniamy jednocześnie, że tak niskie wydobycie praktycznie realizowane jest obecnie przez sześć dni  w tygodniu tzn. również w dni wolne od pracy. Za pierwsze półrocze 2014 roku w JSW S.A. nie zrealizowano założonego wydobycia w wysokości ponad 400 tys. ton. Po prezentacji wyników JSW S.A. w dniu 13.08.2014r. pani rzecznik JSW S.A. w swojej wypowiedzi stwierdziła, że produkcja i wydobycie wraca do stabilizacji i właściwego poziomu. W rzeczywistości do dnia 22 sierpnia br. niedobór produkcji powiększył się o kolejne 400 tys. ton, co oznacza niezrealizowanie założonego wydobycia w wysokości ponad 800 tys. ton za osiem miesięcy 2014 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przy utrzymaniu tej tendencji do końca roku JSW S.A. może nie zrealizować zakładanych planów wydobywczych w wysokości ponad 1 miliona ton. Chcemy podkreślić, że produkcja węgla typu ?hard? jest fundamentem funkcjonowania JSW S.A., jak również funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Brak wydobycia w bieżącym roku tak dużej ilości ton węgla, spowodował nagły wzrost kosztu jednostkowego jednej tony węgla, co bezpośrednio przyczyniło się do bardzo złej sytuacji finansowej JSW S.A.

Po raz kolejny zwracamy się do Rady Nadzorczej i nadzoru właścicielskiego o podjęcie niezbędnych działań w celu odwrócenia tej niekorzystnej, grożącej zapaścią sytuacji w JSW S.A. Nie można zaklinać rzeczywistości, pudrować błędów, które w ostatnim okresie funkcjonowania spółki doprowadziły do tak niebezpiecznej sytuacji.

Panowie, którzy odpowiadacie za to co się dzieje w JSW S.A. pamiętajcie, że w waszych rękach spoczywa los ponad 21 tysięcy pracowników w JSW S.A.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.08.2014r.