IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Kopalnia ?Knurów – Szczygłowice” kupiona

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w komunikacie, że w czwartek 31 lipca br. zawarła z Kompanią Węglową umowę kupna kopalni ?Knurów ? Szczygłowice” za kwotę 1,49 mld zł.

W komunikacie spółka poinformowała, że zakup zostanie sfinansowany przez prywatną emisję obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD. JSW poinformowała także, że w środę podpisała umowę emisji obligacji w tej kwocie z PKO BP, BGK oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych BIS 1.
W kontekście pozyskiwania finansowania transakcji kupna ?Knurowa ? Szczygłowic” JSW już wcześniej podała, że jej nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 1,175 mld zł i 390 mln USD.

Płatność za przejęcie kopalni ma być zgodnie z umową z KW S.A. zrealizowana w trzech transzach ? od momentu przejęcia majątku do końca roku. Wcześniej spółka zapłaciła już dwie zaliczki na zakup kopalni.

Zdaniem prezesa Zagórowskiego kopalnia ?Knurów ? Szczygłowice” była w polu zainteresowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej od wielu lat, jednak wtedy Kompania nie była zainteresowana jej sprzedażą. Dzięki przejęciu kopalni baza zasobowa spółki wzrośnie o ok. 65%, a jej zdolności wydobywcze o 30% do 18,5 mln ton w roku.

KWK ?Knurów – Szczygłowice” w strukturach KW zatrudniała prawie 6 tys. pracowników, a 40 proc. jej wydobycia (ok.1,5 mln ton rocznie) stanowił doskonałej jakości węgiel koksowy. Zdolności produkcyjne kopalni szacowane są na 3,8 mln. ton rocznie. Jej zasoby bilansowe to 1,26 mld ton, zasoby operatywne 375,1 mln ton, w tym objętych aktualnie obowiązującymi koncesjami jest 119,7 mln ton. Zasoby te zapewniają kopalni ponad 80 lat funkcjonowania.

AC

Link do materiału źródłowego