IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych

22 stycznia 2015 r. Przewodniczący PZZ KADRA ? Dariusz Trzcionka, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych na której omawiano poprawki do poselskiego projektu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 ? 2015 oraz niektórych innych ustaw przekazane w formie uchwały przez Senat RP.

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców w głosowaniu większością głosów przyjęli wszystkie poprawki przekazane z Senatu RP.

– W imieniu strony społecznej chcieliśmy podziękować za przyjęcie poprawek, które zostały wniesione. Konsumują one porozumienie, które zostało ciężko wynegocjowane w trakcie negocjacji ze stroną rządową. Ustawa będzie narzędziem, które będzie niezbędne do ciężkiej pracy.

Mamy nadzieje, ze porozumienie zostanie integralną częścią ustawy i nie zostanie wypowiedziane tak jak to ma to obecnie miejsce w JSW, gdzie Prezes Zarządu wypowiedział porozumienie prywatyzacyjne. – Kontynuował Dariusz Trzcionka. Mamy nadzieje, że zmiany będą wprowadzane w spokoju społecznym, ponieważ sytuacja, która ma miejsce W JSW nie napawa optymizmem.

Dariusz Trzcionka zwrócił się również do Premiera Piechocińskiego, aby nie wypowiadał ostrych słów i nie bronił tak mocno Zarządu JSW, ponieważ wyniki spółki JSW są gorsze od wyników, które obecnie mamy w Kompanii Węglowej. Ponadto, przypomniał, że był negocjatorem porozumienia z dnia 17.01.2015 r. i ma pełną wiedzę co do jego treści.

Przypominamy, iż 21.01.2015 r. Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Nowelizacja zawiera zapisy konieczne do realizacji planu naprawy Kompanii Węglowej z uwzględnieniem sobotniego porozumienia między rządem i górniczymi związkami zawodowymi.

Źródło: Sejm.gov.pl