Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA” w Paniówkach

W dniu 10 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA” w Paniówkach, które otworzył Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?. Przewodniczący powitał koleżanki i kolegów z organizacji członkowskich Porozumienia.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób i było to ostatnie posiedzenie Rady w obecnej kadencji. W czasie spotkania omówiono m.in. przygotowania do Zjazdu Krajowego PZZ „KADRA”, który został zaplanowany w maju 2024 r.  Posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA” poprzedziło również uroczystości Akademii XXXV-Lecia.

Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” przedstawił informację o realizacji budżetu za 2023 r. Informację o wykonaniu podsumował Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który przedstawił również sprawozdanie z prac Zarządu Głównego PZZ „KADRA” od poprzedniego posiedzenia Rady Krajowej czyli od listopada 2023 r. do dzisiaj.

W sprawozdaniu Przewodniczący Dariusz Trzcionka wskazał na nowe wyzwania dla pracowników i związków zawodowych KADRA dotyczące poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu, poprawy płac pracowników we wszystkich sektorach. Przewodniczący podkreślił, że jesteśmy w czasie powoływania nowych zarządów w przedsiębiorstwach. Zauważył, że w kontekście obecnej sytuacji w Polsce należy podnieść pozycję dialogu społecznego, który był mocno zaniedbany do tej pory. Dialog społeczny musi powrócić silniejszy, obok walki o konkurencyjność firm. PZZ „KADRA” niepokoi stan i poziom układów zbiorowych, które pokrywają zaledwie 13% pracowników i firm. Sytuacja wymaga nowych wysiłków w Polsce. Przewodniczący omówił również tematy dotyczące wyzwań zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy kondycji we wszystkich sektorach przemysłowych.

W czasie otwarcia spotkania dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: Kamil Załuski, Jacek Bielowicz, Sebastian Sieja.Do składu i prac Rady Krajowej dołączyli nowo wybrani przewodniczący:

  1. JACEK BIELOWICZ ?– ZZ  KADRA przy KWK PIAST 
  2. DARIUSZ WOJTASIK ?? ZZ KADRA przy PRZEDSIĘBIORSTWIE  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE SP Z O. O.
  3. MARCIN WOLNICKI ?? ZZ KADRA PRACOWNIKÓW FABRYKI PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. w BĘDZINIE
  4. SYLWESTER GAC ?ZZ KADRA PRACOWNIKÓW  DYSTRYBUCJI w SANDOMIERZU

Sprawozdania Sekcji branżowych PZZ „KADRA” przedstawili: przewodnicząca Barbara Mierzejewska (za Sekcję Energetyczną), przewodnicząca Joanna Kwiecień (za Sekcję Otoczenia Górnictwa), przewodnicząca Maria Pakosz (ze Sekcję Ochrony Zdrowia), przewodnicząca Wioletta Janoszka (za Sekcję Pozostałych Zakładów), przewodniczący Sylwester Czyż (za Sekcję Motoryzacyjną), przewodniczący Rafał Menżyk (za Sekcję Chemiczną), przewodniczący Wiesław Sobolewski (za Sekcję Zaplecza Naukowo-Badawczego), przewodniczący Dariusz Wojtasik (za Sekcja Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych), przewodniczący Józef Ryl (za Sekcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), przewodniczący Arkadiusz Błaszczyk (za Sekcję Węgla Brunatnego, Soli i Kopalń Odkrywkowych), przewodniczący Krzysztof Stanisławski (za Sekcję Węgla Kamiennego).

Barbara Mierzejewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PZZ „KADRA”, oceniając gospodarkę majątkową i budżetową związku. Komisja nie wniosła do niej uwag.

W czasie spotkania członkowie Rady Krajowej zostali uhonorowani pamiątkowym medalem XXXV-Lecia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: