IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PISMO ZWIĄZKOWCÓW Z ANWIL S.A. DO PREZESA UOKiK

Związki zawodowe działające we włocławskim ANWIL S.A., wystosowały pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym proszą o przekazanie informacji, czy władze ANWILU, Orlemu, bądź Grupy Azoty wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na połączenie i konsolidację ANWILU we Włocławku z Zakładami Azotowymi w Puławach.

Pismo wystosowały organizacje związkowe z ANWIL S.A. we Włocławku, w tym Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników przy ANWIL S.A. we Włocławku i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemu Zmianowego ANWILU S.A. i Spółek, organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych.

Powodem takiej decyzji było zaprzestanie komunikacji przez władze spółki ze stroną społeczną, co uniemożliwia przygotowanie pracowników na ewentualne zmiany strukturalne w zakładzie pracy.

 źródło:http://www.zzitanwil.pl/index.php/2013/100-pismo-zz-do-uokik

Link do materiału źródłowego.