IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Obradował Zarząd Główny PZZ KADRA w ArcelorMittal Poland

W dniu 28 lipca 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych KADRA w siedzibie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. 

W pierwszej części posiedzenia członkowie Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani z historią huty i procesem modernizacji oraz zwiedzili obiekty przemysłowe: COS Stalownia i Walcownię Dużą.

W drugiej części Zarząd Główny omawiał informacje dotyczącą obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, omówiono również uchwaloną przez Sejm ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. W dalszej części poruszono pozostałe kwestie dotyczące bieżącej działalności PZZ KADRA w tym kwestie organizacyjne. Zarząd Główny uchwały:

1. o przyjęciu w skład PZZ KADRA nowej organizacji – Związku Zawodowego KADRA przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która liczy ponad 120 członków;

2. o wykluczeniu z PZZ KADRA organizacji ZZ KADRA JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Knurów, z powodu działania Przewodniczącego Związku na szkodę PZZ KADRA i FZZ.

Na koniec posiedzenia Zarządu Głównego, Przewodniczący Dariusz Trzcionka podziękował Przewodniczącemu MZZ „Hutnik” Markowi Nanuś za zaproszenie, zorganizowanie posiedzenia Zarządu Głównego i pokazanie podstawowych procesów pracy Huty.