IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Pierwsze spotkanie w sprawie Strategii dla górnictwa

W dniu 20 maja o godz. 11:00 rozpoczęło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki dotyczące przygotowania strategicznych dokumentów dotyczących polskiego górnictwa węgla kamiennego po 2015r. Obecna Strategia będzie obowiązywać jedynie do końca 2015 r.

W spotkaniu brali udział Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek, natomiast stronę rządową reprezentowali wiceministrowie Jerzy Witold Pietrewicz i Tomasz Tomczykiewicz oraz prof. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki.

Zespół ds. wypracowania Strategii dla górnictwa powstał z inicjatywy związków zawodowych, po rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem. Obok niego powołane zostały jeszcze dwie grupy: do wypracowania rozwiązań łagodzących efekty przyjęcia pakietu klimatycznego oraz do rozwiązywania bieżących problemów branży.

Związki zawodowe spotkały się z premierem już 3-krotnie w miesiącu maju, a obecne spotkanie w Ministerstwie Gospodarki pozwoliło omówić założenia dotyczące kształtu przyszłego dokumentu. Krzysztof Stefanek Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA po spotkaniu zauważył, że ?na dzisiejszym spotkaniu poznaliśmy założenia ustawy, nie padły żadne konkrety. Zadeklarowano jednak, że prace nad dokumentami toczyć się będą przy udziale strony społecznej”.