Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Górnicze związki zawod…

Pismo skierowane do Wicep…

Centrale Związkowe ocz…

Pismo kierowane do Prezes…

PZZ "KADRA" prosi o ws…

Porozumienie Związków Zaw…

Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

«
»
Facebook

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

W CPS Dialog w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w dniu 25 lipca 2019r. Liczną reprezentację związkową stanowili  przewodniczący i wiceprzewodniczący central związkowych oraz przedstawiciele poszczególnych spółek. W spotkaniu z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” wzięli udział: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”, Bogusław Studencki i Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” oraz Artur Fildebrandt – członek Zarządu Głównego PZZ „KADRA”.

Spotkanie w imieniu strony rządowej otworzył Pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Rząd RP reprezentowali również Pan Adam Gawęda, wiceminister  energii i Pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Pan Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. 

Minister Krzysztof Tchórzewski przeprosił za późne zorganizowanie spotkania i za wybór miejsca. Pan minister w czasie spotkania wiele uwag poświęcił sprawom dotyczącym uzyskania pomocy publicznej na finansowanie restrukturyzacji górnictwa w UE, a także uzyskania notyfikacji pomocy publicznej do roku 2018. Minister zwrócił uwagę na problemy odnoszące się do notyfikacji pomocy publicznej przez KE. Minister Tchórzewski poinformował, że sukcesem zakończyła się notyfikacja rynku mocy i pakietu zimowego – pomoc publiczna do roku 2040 dla rynku mocy. Pan minister odniósł się do tendencji spadku cen węgla i skutków dla polskiego rynku, jak również omówił problem nadwyżek węgla z importu związanego z agresywną sprzedażą węgla rosyjskiego po jednakowej cenie na terenie całego kraju. W sprawie skierowano wniosek do UOiK. Minister omówił również plany inwestycji w energetyce, w tym dotyczące elektrowni przy LW Bogdanka. W czasie spotkania Krzysztof Tchórzewski oficjalnie wprowadził nowego zastępcę odpowiedzialnego za górnictwo – senatora PiS Adama Gawędę. W czasie spotkania Pan Sławomir Mazurek Wiceminister Środowiska omówił działania Rządu w sprawie negatywnych skutków antywęglowej polityki UE.

Strona społeczna zwróciła się z licznymi pytaniami do przedstawicieli strony rządowej z uwagi na długą przerwę od ostatniego posiedzenia. Pytano o kwoty dochodów z opłat za emisję CO2 – ile ich wpływa do budżetu państwa i na co są one przeznaczone? Poproszono przedstawieli rządu RP o odpowiedź czy rozważa się nałożenie dodatkowych opłat emisyjnych na węgiel importowany do Polski. Związki zawodowe zastanawia czy branża górnicza skorzysta z dopłat w związku z ustawą o rekompensatach za ceny energii dla przedsiębiorstw energochłonnych? Związki zawodowe podkreślają od lat zagrożenia dla polskiego górnictwa wynikające z nadmiernego importu węgla. Długookresowe zatrzymanie wzrostu płac oraz nadmierny import węgla stanowią zagrożenie dla długofalowego funkcjonowania branży. Niepokojące są również rosnące zwały węgla przy kopalniach. W związku z tym spółki energetyczne powinny być obciążone kosztami składowania zakontraktowanego, nieodebranego węgla? Mamy nadzieję, że będą wprowadzane skuteczne ograniczenia niesortu sprowadzanego do Polski, który jest obecnie przesiewany i sprzedawany wypychając węgiel krajowy. Strona społeczna pytała, czy właściciel podmiotów energetycznych – skarb państwa – rozważa konsekwencje dla spółek energetycznych i węglowych mających udziały w imporcie węgla?

Celem Zespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron i realizacji rządowych programów restrukturyzacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa węgla kamiennego – dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.