Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Ruszył konkurs na stanowisko prezesa Grupy Lotos

Rada Nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa Lotosu ds. produkcji. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2017 roku.

Wśród warunków formalnych, jakie muszą spełniać kandydaci na funkcję prezesa Lotosu, znalazły się m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych z sektora ropy i gazu, a także co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających średniorocznie powyżej 1000 osób.

Dodatkowymi atutami mają być wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, techniczne lub z obszaru zarządzania oraz biegła znajomość języka angielskiego (część rozmowy kwalifikacyjnej ma być przeprowadzona w tym języku).

Z kolei kandydaci na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji powinni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 8-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z sektora ropy i gazu.

W tym przypadku dodatkowym atutem ma być wykształcenie wyższe techniczne lub z obszaru zarządzania produkcją, a także biegła znajomość języka angielskiego; część rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń od kandydatów na oba stanowiska upływa w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Dopuszcza się kandydowanie w jednym zgłoszeniu na więcej niż jedno stanowisko.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 stycznia 2017 roku. Następnie kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 11 stycznia 2017 r.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą takie zagadnienia jak wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa firma, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz funkcjonowania grup kapitałowych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki zaprezentowane przez kandydata.

Rada nadzorcza Lotosu zastrzegła sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego w odniesieniu do każdego z wymienionych stanowisk bez jego rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny.

Przypomnijmy, że obecnie zarząd Grupy Lotos funkcjonuje w trzyosobowym składzie, po tym jak w lipcu 2016 r. odwołany został Maciej Szozda, wiceprezes ds. produkcji i handlu, w listopadzie prezes Robert Pietryszyn, a w grudniu Przemysław Marchlewicz, wiceprezes ds. korporacyjnych.

Na czele zarządu Lotosu stoi obecnie Marcin Jastrzębski, p.o. prezesa spółki i wiceprezes ds. operacyjnych, który jak wynika z naszych informacji jest także jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia funkcji prezesa na stałe. Oprócz niego w skład zarządu wchodzi Mateusz Aleksander Bonca, wiceprezes ds. strategii i rozwoju oraz Mariusz Machajewski, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych.

Źródło – link