IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Katowicach

Marek Gacka – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” wziął udział w 158 posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Spotkanie Komisji parlamentarnej zostało tym razem zorganizowane w Katowicach. Spotkanie poprowadziła Pani Izabela Kloc – posłanka na Sejm. W posiedzeniu uczestniczyli Pan Jerzy Kwieciński,  sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Eksperci z zakresu energetyki i górnictwa oraz zaproszeni goście. 

Głównym tematem obrad w było rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnotowego rynku energii (tzw. ?pakiet zimowy?) oraz nowe innowacje w górnictwie i energetyce. Po przywitaniu uczestników przez Panią Izabelę Kloc głos zabierał Jarosław Wiesław Wieczorek – od 2015 pełniący obowiązki Wojewody Śląskiego, który bardzo serdecznie przywitał uczestników posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej na ziemi Śląskiej. W swym wystąpieniu podkreślił, że pakiet zimowy w kontekście regionu Śląskiego i toczącej się restrukturyzacji sektora górniczego ma nie zwykłe istotne znaczenie dla tego regionu. Ma też nadzieje, że prowadzone prace przyniosą oczekiwane rezultaty i spełnią oczekiwania nie tylko Śląskich rodzin, ale też całej Polski.

W swym wystąpieniu Jerzy Kwieciński, jak i premier Jerzy Buzek poruszyli sprawę wejścia w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, poruszyli też temat obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami, zaznaczyli że w roku 2017 r. dla polskiej energetyki jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wprowadzenie tzw. rynku mocy. Rząd i firmy energetyczne przekonują, że mechanizm ten zapobiegnie niedoborom mocy.

Efektem 158 posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Katowicach było odczytanie i przyjęcie dezyderatu, adresowanego do premier Beaty Szydło. Parlamentarzyści wyrazili w nim wsparcie dla działań zmierzających do modyfikacji niektórych zapisów tzw. pakietu zimowego. To pakiet aktów legislacyjnych, procedowanych na szczeblu unijnym „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”. Posłowie swoim apelu zwrócili uwagę, że zapisy dotyczące restrykcyjnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez elektrownie węglowe prowadzą do ograniczenia suwerenności Polski w wyborze bilansu paliwowo – energetycznego, opartego w głównej mierze na węglu, a także naruszają traktatową swobodę do kształtowania miksu energetycznego”. Brak możliwości udziału naszych elektrowni w rynku mocy, bardzo dyskwalifikuje węgiel, który jest naszym głównym nośnikiem energii elektrycznej. 

Marek Gacka