IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

SPOTKANIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 14 lipca 2022 r. Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” uczestniczył w posiedzeniu w Radzie Dialogu Społecznego, które dotyczyło spraw energetyki. Stronę rządową reprezentowała Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Minister A. Moskwa w swoim przemówieniu podkreślała potrzebę budowania suwerenności energetycznej, a także wyjaśniała złożoność sytuacji odnoszącej się cen surowców i ich dostępności. Minister Moskwa opisywała powyższe kwestie w odniesieniu do trwającej wojny w Ukrainie, ale też kreśliła plany rozwoju polskiej energetyki  w wymiarze krótko- i długookresowym. Przedstawiciele strony społecznej usłyszeli o planowanych nowych zakupach surowców, inwestycjach w OZE, m.in.. morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Przedstawicielka Rządu RP zapewniała o bezpieczeństwie energetycznym i spójności podejmowanych działań.

Do wystąpienia Minister Klimatu i Środowiska odniósł się Dariusz Trzcionka Wiceprzewodniczący FZZ i Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA?. Zaznaczył, iż strona rządowa nie wywiązała się z zapisów zawartych w Umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, podpisanej z reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Nie jest ona realizowana w temacie notyfikacji, ale nie jest również realizowana w punktach, które nie wymagają notyfikacji – podkreślał Wiceprzewodniczący FZZ. Dariusz Trzcionka stwierdził, iż wbrew twierdzeniom minister Moskwy, zwiększenie wydobycia nie jest możliwe ze względu na niedostateczne moce produkcyjne. W jego ocenie proces transformacji w górnictwie spowodował określone skutki, stąd też najbliższy możliwy wariant zwiększenia wydobycia jest możliwy za trzy lata, o ile już dziś zostaną podjęte inwestycje.

W podobnym tonie Przewodniczący Trzcionka odnosił się do kwestii wspierania przez rząd nowych, czystych technologii. Strona rządowa jest spóźniona i nie wykonała zapowiedzianych działań do czego się zobowiązała. Działania były niedostatecznie efektywne, nie zrealizowano licznych zamierzeń zdefiniowanych w dialogu pomiędzy stroną społeczną, a rządową w kwestiach odnoszących się do energetyki.

Dariusz Trzcionka wyraził pogląd, iż gdyby ?tylko z opłat ETS-u energetyka zainwestowała 1/3 tych środków w rozbudowę sieci, dziś fotowoltaika rzeczywiście mogłaby pracować. A nie pracuje ze względu to, że sieci są do tego nieprzygotowane.?

W temacie bloków energetycznych Przewodniczący PZZ ?KADRA? przywołał rys historyczny podkreślając, że strona związkowa od 4 lat mówi o zagrożeniu braku mocy produkcyjnych i apeluje o maksymalne spowolnienie wyłączania tzw. dwusetek. Skutkuje to tym, że energetyka nie ma aktualnie wystarczających środków i nie może pozyskać finansowania, przeznaczonego na rozwój tegoż sektora.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka zaapelował do Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anny Moskwy o zapoznanie się ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa śląskiego ws. sytuacji w branży ciepłowniczej. Według Dariusza Trzcionki, wielu przedsiębiorstwom ciepłowniczym grozi upadłość, ponieważ nie ma możliwości pozyskania taniego węgla.

Forum Związków Zawodowych, jak również nasza przemysłowa centrala (PZZ „KADRA”) liczymy na kontynuowanie dialogu i rozmów ze stroną rządową.