Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Informujemy – zginął tragicznie Tadeusz CHWAŁKA

Informujemy, że nasz kolega Tadeusz Chwałka – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych zginął śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym w dniu 11 listopada 2015 roku wracając z Warszawy z obchodów Święta Niepodległości u Prezydenta RP. Miał 62 lata. Do samego końca wykonywał swoje obowiązki.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” składa wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Śp. Tadeusz Chwałka, zawodowo był związany ze Śląskiem, Bydgoszczą i Warszawą. Przepracował w dozorze w dziale mechanicznym ponad 32 lata. Bardzo aktywnie działał społecznie. Był jednym ze współzałożycieli Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w 1989 roku oraz Forum Związków Zawodowych w 2001 roku. W latach 1998 – 2006 był Przewodniczącym Związku Zawodowego Kadra przy KWK „Jankowice”, Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” (1999-2003), Wiceprzewodniczący FZZ (2002-2010) oraz Przewodniczący Forum Związków Zawodowych (2010-2015).

W dniu 22 października 2015 roku Prezydent RP Andrzej Duda powołał kol. Tadeusza Chwałkę na członka Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący przez wiele lat osobiście był zaangażowany w propagowanie idei dialogu społecznego w Polsce i w Unii Europejskiej. Począwszy od 2003 roku zasiadał w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Był ekspertem w sprawach dotyczących zatrudnienia, rynku pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym inicjator wielu kluczowych dla pracowników zmian m.in. w Kodeksie Pracy. Był mediatorem przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz zasiadał przez wiele lat jako przedstawiciel strony pracowników w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kierując Forum Związków Zawodowych współpracował z wieloma organizacjami, integrował środowiska społeczne wokół spraw pracowniczych i wyzwań dla Polski.