Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Związki spotkały się z Zarządem PGG.

W poniedziałek 1 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej. W spotkaniu uczestniczyli także minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. MZZ ?Kadra” Górnictwo reprezentowali wiceprzewodniczący: Marek Gacka i Andrzej Przeliorz oraz Grzegorz Pytel.

W trakcie spotkania:

  • Zarząd przedstawił możliwe kierunki sprzedaży węgla w 2017 roku oraz przedstawił
    wyliczenia obrazujące nieopłacalność eksportu węgla drogą morską w obecnych warunkach rynkowych. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że generuje ona stratę ok. 160 zł na tonie. Żeby cena węgla w ARA równoważyła aktualny koszt produkcji w PGG to powinna ona kształtować się na poziomie 100 USD/t.
  • omówiono wyniki na sprzedaży węgla w latach 2006 ? 2015 w powiązaniu z nakładami inwestycyjnymi w tych latach. Z pokazanych danych wynika, że dodatni wynik na sprzedaży generowały kopalne: ROW oprócz Rydułtów, Piast Ziemowit, Bolesław Śmiały. Ujemne wyniki na sprzedaży notowała natomiast kopalnia RUDA i Sośnica. Nakłady inwestycyjne w tych latach kształtowały się następująco: KWK ROW – 24,39 zł/t, KWK RUDA – 22,46 zł/t, Piast Ziemowit – 17,17 zł/t, KWK ?Bolesław Śmiały” – 18,23 zł/t, KWK Sośnica – 19,89 zł/t. Średnio nakłady w PGG wynosiły – 21,59 zł/t. W nawiązaniu do efektywności inwestycji przedstawiono jak w latach 2006 ? 2015 zwrot z zainwestowanej 1 zł. Zyski generowały kopalnie ROW, Piast Ziemowit i Bolesław Śmiały. Straty wystąpiły w kopalniach RUDA i Sośnica.
  • pokazano najważniejsze działania restrukturyzacyjne w kopalniach ROW i Ruda.

W kopalni ROW są to m.in.:
– modernizacja szybu III na Ruchu Marcel (zwiększenie wydobycia brutto z 6 tyś. t
do 8 tys. na dobę,
– przyspieszenie połączenia Ruchu Rydułtowy z Ruchem Marcel.
– połączenie Ruchu Chwałowice z Ruchem Jankowice (zaprzestanie ciągnienia
urobku w wozach szybem i przesył tej części urobku na Ruch Jankowice)
– zwiększenie natężenia robót związanych z budową poziomu 880 na Ruchu
Jankowice
– usprawnienie transportu załogi i materiałów na ruchach Jankowice i Chwałowice.
Kopalnia RUDA:
– połączenie technologiczne Ruchu Pokój z Ruchem Bielszowice i przesłanie
całości urobku na Ruch Bielszowice,
– przyspieszenie robót przygotowawczych dla uruchomienia 3-ciej ściany na Ruchu
Pokój,
– przekazanie części majątku Ruchu Pokój do SRK,
– udostępnienie złoża w filarze elektrowni ?Halemba”.

  • omówiono sytuację ekonomiczną KWK ?Sośnica”.

A.C.

Informacja za MZZ KADRA Górnictwo: link