Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie z Europosłem Łukaszem Kohutem

Joanna Kwiecień – Przewodnicząca MZZ KADRA Famur S.A. wraz z Katarzyną Rosą – Wiceprzewodniczącą naszej organizacji zakładowej zorganizowały spotkanie z Panem Łukaszem Kohutem – członkiem Parlamentu Europejskiego (S&D) w dniu 25 marca 2024 r. w Katowicach.

Spotkanie z Panem Europosłem miało miejsce na terenie zakładów przemysłowych w Katowicach, a z ramienia PZZ „KADRA” uczestniczyli w nim Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i Grzegorz Trefon. 

Spotkanie wspierali również swoim udziałem koledzy z organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” – Marek Plichta i Michał Pożdżał.

W związku z tym spotkaniem zaprezentowano działalność firmy Famur Gearo na obszarze działalności produkcyjnej i usługowej prowadzonej na terenie zakładu w Katowicach, w tym na sali  SIGMA korzystającej z wirtualnej rzeczywistości w pracach firmy:

Europoseł Kohut wiele uwagi poświęcił prezentacji informacji z dotychczasowych prac w Parlamencie Europejskim oraz omówił swoje pierwsze wrażenia w związku z wizytą na zakładach przemysłowych w Katowicach.

W czasie spotkania Przewodnicząca Joanna Kwiecień skupiła się na prezentacji sytuacji w sektorze otoczenia zakładów górniczych i na procesach transformacyjnych w firmach okołogórniczych – szeroki kontekst i zasięg oddziaływania transformacji m.in. na pracowników firm i mieszkańców. Prezentacja skupiła się na rosnącym znaczeniu rozwoju instalacji wiatrowych w Polsce, sposobie prowadzenia dialogu społecznego na przykładzie w firmie Famur, dotychczasowych działaniach związku zawodowego na obszarze sprawiedliwej transformacji. W czasie spotkania zatrzymano się również na wnioskach dotyczących wsparcia firm z otoczenia górnictwa zgodnie z zapisami umowy społecznej z 28 maja 2021 r.

Na zakończenie spotkania Joanna Kwiecień szczególne podziękowania skierowała do Pana Europosła za przyjęcie zaproszenia i w stronę Pana Tomasza Marczaka – Dyrektora Oddziału Fumur Gearo w Katowicach i Panu Patrykowi Zagule – Dyrektorowi Produkcji za profesjonalną pomoc. 

Grzegorz Trefon