Spotkanie członków EKE…

W Śląskim Urzędzie Marsza…

Prace Branży Energetyk…

W dniu 3 stycznia 2018 ro…

Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Przewodniczący Dariusz Tr…

COP23 w Bonn – związki…

W konferencji klimatyczne…

Zarząd Główny PZZ "KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Agenda 2030 - związki zawodowe dla czystej energii i klimatu

Międzyzwiązkowy Zespół ds. Polityki Klimatycznej (FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność”) zorganizował w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Katowicach spotkanie poświęcone promocji celów Agendy 2030 w Polsce. Spotkanie pozwoliło upowszechnić wiedzę w zakresie Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz celów zrównoważonego…

Więcej Informacji

25-lecie PZZ KADRA

06 czerwca, 2014 | KADRA

W dniu 4 czerwca 2014 roku Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA" obchodziło 25-lecie swojej działalności. Związek  powstał z niezadowolenia. Niezałatwione  problemy…

Dariusz Trzcionka - P…

28 maja, 2015 | KADRA Zjazd Krajowy

Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" dokonał wyboru Dariusza Trzcionki na Przewodniczącego nowej kadencji 2015-2019. Delegaci na Zjazd Krajowy wybrali…

Spotkanie Związków Za…

14 sierpnia, 2014 | KADRA Polityka

W kancelarii premiera odbyło się kolejne – szóste już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli…

KONGRES FORUM DOKONAŁ…

16 maja, 2014 | KADRA Kraj

Wczoraj do późnych godzin wieczornych trwały obrady IV Kongresu Forum Związków Zawodowych.  BOGUSŁAW STUDENCKI decyzją delegatów został wybrany członkiem Prezydium FZZ,…

Zarząd Główny / Sekcje

28 lutego, 2018

Zarząd Główny PZZ „KADRA”

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył posiedzenie Zarządu Głównego PZZ „KADR…

01 stycznia, 2018

Spotkanie członków EKES w Katowicach

W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium z udziałem polskiej dele…

20 grudnia, 2017

Życzenie Świąteczne

04 grudnia, 2017

Rada Krajowa PZZ „KADRA”

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia…