Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Warsztaty Champion Community Network w ramach projektu DUST w Bełchatowie

Projekt Horyzont DUST (https://www.dustproject.eu/) bada postrzeganie polityk sprawiedliwiej transformacji w regionach górniczych Europy przez różne grupy społeczne, wiele uwagi poświęca kluczowym polskim regionom węglowym, w tym Bełchatowskiemu Obszarowi Transformacji. W dniu 1 lipca 2024 roku KADRA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach…

Więcej Informacji

AKADEMIA JUBILEUSZOWA…

11 kwietnia, 2019 | KADRA

XXX-LECIE Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA". Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA" w dniu 11 kwietnia 2019 roku świętowało 30 lat swojego istnienia. Przewodniczący…

Dariusz Trzcionka - P…

28 maja, 2015 | KADRA Zjazd Krajowy

Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" dokonał wyboru Dariusza Trzcionki na Przewodniczącego nowej kadencji 2015-2019. Delegaci na Zjazd Krajowy wybrali…

Bogusław Studencki Se…

30 października, 2018 | KADRA Kraj Prezydium Zarządu Z życia Forum

Bogusław Studencki ? Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? został wybrany Sekretarzem Generalnym FZZ na posiedzeniu Zarządu Głównego w Warszawie w dniu 25…

V KONGRES FORUM ZWIĄZ…

16 maja, 2018 | KADRA Kraj Z życia Forum

V Kongres Forum Związków Zawodowych obradujący w dniach 14-15 maja 2018r. ponownie wybrał Dorotę Gardias na funkcję Przewodniczącej FZZ. Wiceprzewodniczącym Forum…

Zarząd Główny / Sekcje

18 czerwca, 2024

Układy zbiorowe i dyrektywa w sprawie ad…

Związki zawodowe z Polski wraz z kierownictwem Europejskiego Związku Zawodowego …

20 maja, 2024

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "KADRA"

Dariusz Trzcionka został ponownie wybranym Przewodniczącym Porozumienia Związków…

28 kwietnia, 2024

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przewodniczący PZZ "KADRA" otworzył w dniu 10 kwietnia 2024 …

10 kwietnia, 2024

Rada Krajowa PZZ "KADRA" w Paniówkach

W dniu 10 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ "KADRA" w …